Hotărâri ale sedinţei din data de 03-06-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 29.05.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 1, Judeţul Iaşi” în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 1, Judeţul Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 2, Judeţul Iaşi” în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 2, Judeţul Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Judeţul Iaşi” în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Judeţul Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 4, Judeţul Iaşi” în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 4, Judeţul Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 5, Judeţul Iaşi” în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Interventie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 5, Judeţul Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliului Judeţean Iaşi din domeniul public al Comunei Leţcani şi administrarea Consiliului Local al Comunei Leţcani a terenului în suprafaţă de 8000 m² din T 25, teren pe care s-a aprobat, înfiinţarea drumului sătesc Ds 774/ T25, conform hotărârii consiliului local Leţcani nr.7/31.01.2013

Document hotărâre:

pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2013 din bugetul Consiliului Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr.350/2005 în domeniul culturii – respectiv cultura scrisă și proiecte cultural-educative

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de coperare între Județul Iasi - Consiliul Județean Iași și Clubul Sportiv Omega - Tehnoton Iasi România în vederea organizării competiției sportive „Duelul Campionilor Olimpici Londra 2012”, la Iași in data de 7 iunie 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării unor sume din bugetul Consiliului Județean Iași necesare organizării unor manifestări științifice