Hotărâri ale sedinţei din data de 14-05-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 25.04.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Studiului de Piaţă şi a indicatorilor tehnico – economici pentru Proiectul “Transagropolis – Transfrontier Agribusiness Support”, cod MIS ETC 1132

Document hotărâre:

privind aprobarea noii valori a proiectului “Transagropolis – Transfrontier Agribusiness Support”, cod MIS – ETC 1132 şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind suplimentarea bugetului pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014-2015 pentru implementarea proiectului “Transagropolis – Transfrontier Agribusiness Support” Cod Mis – Etc 1132, finanţat din POC Ro-Ua-Md 2007-2013

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei părţi din imobil, teren + construcţie din Iaşi, strada Vasile Lupu nr. 80, către Şcoala "Bogdan Petriceicu Haşdeu" Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 1, Judeţul Iaşi” şi depunerea acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 2, Judeţul Iaşi” şi depunerea acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Judeţul Iaşi” şi depunerea acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii Proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 4, Judeţul Iaşi” şi depunerea acestuia pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Interventie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.135/25.04.2013 privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013

Document hotărâre:

privind modificarea art.3 din Hotărârea nr.205/02.08.2012 a Consiliului Județean Iași
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 290 din 26.08.2013

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul teren + construcţe din Iaşi, strada Codrescu nr.6, nr. Cadastral 142835, către COLEGIUL NAŢIONAL "GARABET IBRĂILEANU" Iaşi
Completată prin H.C.J. nr. 392 din 22.11.2013