Hotărâri ale sedinţei din data de 12-04-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 29.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de fonduri pentru întocmirea “E.T. + D.A.L.I. + Proiect Tehnic, privind consolidare structură de rezistență subsol clădire”

Document hotărâre:

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.332/29.11.2012 privind solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 605,10 mp din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor – Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” Iași în domeniul public al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.74/24.02.2010 de aprobare a proiectului ”Ambulatoriul Integrat al al Spitalului Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.72/24.02.2010 de aprobare a proiectului "Ambulatoriul de specialitate obstetrica si ginecologie Cuza Voda Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.76/24.02.2010 de aprobare a proiectului " Ambulatoriu de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Etapei I a proiectului Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Iaşi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Transport” 2007-2013 
Abrogată prin H.C.J. nr. 32 din 30.01.2014

Document hotărâre:

pentru aprobarea asocierii în participaţie dintre JUDEŢUL IAŞI, COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” S.A. (CNCF “CFR” S.A.) şi COMUNA HOLBOCA – JUDEŢUL Iaşi, aprobarea Contractului cadru de asociere în participaţie pentru realizarea şi exploatarea CENTRULUI INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORT MARFĂ ÎN ZONA IAŞI şi mandatarea domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Mihai Adomniţei să semneze acest contract

Document hotărâre:

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 19.278.503 Euro
Abrogată prin H.C.J. nr. 460 din 20.12.2013

Document hotărâre:

privind mandatarea d-lui Cristian Mihai Adomniţei - Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi a d-lui Victorel Lupu - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi pentru negocierea acordului de prefinanţare între Judeţul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea obţinerii unei finanţări rambursabile pentru realizarea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 460 din 20.12.2013

Document hotărâre:

privind încetarea contractului de management al domnului Bordeianu Cătălin - Ion pe funcția de director al Bibliotecii Județene Gh. Asachi” Iași, la expirarea duratei pentru care a fost încheiat

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iaşi, proiectului de management câștigător și duratei contractului de management

Document hotărâre:

privind numirea domnului Doboș Dan Nicolae în funcţia de conducere de director al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului de lucrări drumuri şi poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2013, conform anexelor 1-5
Modificată prin H.C.J. nr. 262 din 26.07.2013
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 272 din 26.07.2013