Hotărâri ale sedinţei din data de 05-03-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iaşi din data de 19.02.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea propunerilor de repartizare pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de management al Centrului Expoziţional Moldova Iaşi

Document hotărâre:

de aprobare a notelor justificative privind valoarea estimată a contractului de concesiune, a notelor justificative privind criteriile de calificarte şi atribuire şi a documentaţiei pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor de management ale obiectivului "CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI"

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului preliminat – reparații curente la drumuri județene din sume defalcate din TVA pentru drumuri din Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2013