Hotărâri ale sedinţei din data de 19-02-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23.01.2013

Document hotărâre:

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.17 din 30.01.2012 privind tarifele de aeroport și criteriile aplicate la diferențierea tarifelor pentru R.A. Aeroportul Iași – Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.)

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor aplicate pentru închirierea de spații și mijloace utilizate în scop publicitar la R.A. Aeroportul Iași (AE)

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul pentru Copii și Tineret “Luceafărul” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea implementării și a cheltuielilor aferente proiectului Centrul Județean de Incluziune socială

Document hotărâre:

privind aprobarea modelului cadru al convențiilor de colaborare care urmează a fi încheiate între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria", Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Elena Doamna” Iași, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Alimentare cu energie electrică spălătorie” la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași, începând cu 01.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea angajării pe durată determinată a unui număr de 22 de agenți publici de pază și protecție la Serviciul Public Județean de Pază și Protecție Iași

Document hotărâre:

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.369/18.12.2012 privind aprobarea suplimentării organigramei și a statului de funcții cu un post pe durată determinată, începând cu 01.02.2013, la Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2013 – 2014

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director al Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași

Document hotărâre:

privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director al Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea caietului de obiective, în vederea organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director al Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru activitatea desfășurată în anul 2012

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licențe de traseu către S.C. Lautemar SRL în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul:
Ruginoasa (parcare centru Palat) – Vascani - Rediu – Costești – Târgu Frumoasa (S.C. Eurotex Company SRL)

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licențe de traseu către S.C. Fila Company SRL în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul:
Iași (Șos. Nicolina) – C.A. Rosetti – Vlădeni(S.C. BMTECH S.R.L.)

Document hotărâre:

privind atribuirea a trei licențe de traseu către S.C. Fila Company SRL în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele:

  • Șipote – Vlădeni – (Grupul Școlar Vlădeni)
  • Andrieșeni - Vlădeni – (Grupul școlar Vlădeni)
  • Mihail Kogălniceanu – Vlădeni(Grupul școlar Vlădeni)
Document hotărâre:

privind atribuirea a trei licențe de traseu către Regia Autonomă de Transport Public Iași în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele:
Traseul 1. Iași (Metalurgiei) – Tătărași – Bucșinescu – Tg. Cucu – Piața Eminescu – Păcurari – Miroslava (SC Metro Cash & Carry România SRL)
Traseul 2. Iași (Baza 3) – Bularga – Siraj – Piața CUG – Podu Roș - Podul de Piatră – Dacia – Păcurari– Miroslava (SC Metro Cash & Carry România SRL)
Traseul 3. Miroslava (SC Metro Cash & Carry România SRL) - Lețcani

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 230.854,53 lei din excedentul bugetului propriu al Consiliului Județean Iași în vederea derulării Contractului nr.RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 încheiat între Consiliul Județean Iași în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (Autoritatea Contractantă) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Est (Autoritatea de implementare) aferent proiectului “Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia"

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 50.001,47 lei din excedentul bugetului propriu al Consiliului Județean Iași în vederea derulării Contractului de finanțare nerambursabilă nr.33288/04.05.2012 COD MIS ETC 1132 încheiat între Consiliul Județean Iași – Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (Autoritatea Comună de Management pentru Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013)

Document hotărâre:

privind susținerea spectacolelor Filarmonicii Moldova Iași în Sala Mare de spectacole a Teatrului pentru Copii și Tineret "Luceafărul" Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere a unor suprafețe de teren din domeniul public al județului Iași și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.85/25.03.2011

Document hotărâre:

privind rectificarea suprafețelor la imobilul din domeniul public al județului Iași situat în sat Răducăneni, comuna Răducăneni administrat de Unitatea de Asistență Medico-Socială Răducăneni

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.391/18.12.2012 pentru aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019

Document hotărâre:

privind componeța Comisiei paritare de emitere a propunerilor de atribuire a traseelor de transport public județean de persoane prin curse regulate pe raza județului Iași pe baza atribuiriii traseelor prin sistemul electronic național
Abrogată  prin H.C.J. nr. 358 din 29.10.2013

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.249/15.10.2007 de aprobare a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, Iaşi - Botoşani” şi a cheltuielilor legate de acesta