Hotărâri ale sedinţei din data de 23-01-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 18.12.2012

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calității de consilier județean a domnului Constantin Adăscăliței

Document hotărâre:

privind aprobarea inițierii procedurii de evaluare și ulterior de vânzare a echipamentelor utilizate la activitatea de handling aeroportuar la R. A. Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea completării listei ce cuprinde codurile referitoare la activitățile secundare ale R. A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Iași începând cu data de 01.02.2013
Completată prin HCJ nr. 70 din 29.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimentării cu un post la categoria de personal didactic pentru Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, începând cu 01.01.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea transformării a trei posturi din durată nedeterminată în durată determinată pentru Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos

Document hotărâre:

privind aprobarea trecerii a trei posturi de la categoria personal nedidactic la categoria personal didactic auxiliar în cadrul Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași începând cu 01.02.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea reducerii unui post la categoria de personal didactic în anul școlar 2012-2013 la Colegiul Tehnic Ioan Holban

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director al Muzeului Literaturii Române Iași

Document hotărâre:

privind numirea domnului Dan Lungu în funcția de conducere de director al Muzeului Literaturii Române Iași și încetarea promovării domnului Corbu Daniel

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Iași a domnului COJOCARU PETRU BOGDAN

Document hotărâre:

privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi – Consiliului Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Euroregiunii Siret – Prut-Nistru, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare anuale a Consiliului Judeţean Iaşi, în calitate de membru al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi, la Asociaţia „Centrul de Promovare Turistică”, înfiinţată prin proiectul "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", în calitate de membru fondator

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 106.824,40 lei din excedentul bugetului local al Consiliului Județean Iași rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2012 pentru finanțarea cheltuielilor de capital aferente “Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” pentru comunele Aroneanu, Cucuteni și Ipatele

Document hotărâre:

privind aprobarea constituirii unui cluster regional inovativ de IT&C și participarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST ca Entitate de Management a Cluster-ului în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul programului POSCCE 2007-2013

Document hotărâre:

privind menţinerea obiectivului de investiţii “Traditional Arts and Crafts Center” – (Centrul de Arte şi Meşteşuguri Tradiţionale) în patrimoniul instituţiei ca activ necorporal

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 249/15.10.2007 de aprobare a proiectului "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ282, DJ282B Iaşi-Botoşani" şi a cheltuielilor legate de acesta
Incetează efectele juridice prin HCJ nr. 62 din 19.02.2013

Document hotărâre:

privind componența Comisiei paritare de emitere a propunerilor de atribuire a traseelor de transport public județean de persoane prin curse regulate pe raza județului Iași pe baza atribuirii traseelor prin sistemul electronic național
Abrogată prin HCJ nr. 61 din 19.02.2013

Document hotărâre:

privind atribuirea a trei licențe de traseu către Regia Autonomă de Transport Public Iași în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele:

  1. Iași (Piața Dacia) – Podu de Piatră – Podu Roș – Piața CUG – Siraj – Moldomobila – Baza3 – Coca Cola – Tomești – Holboca (CET II Dalkia Termo Iași SA)
  2. Iași (Gara) – Țigarete – Rond Păcurari – Munca Invalizilor – Tg. Cucu – Elena Doamna – Doctor Savini – Tătărași Sud – Dancu – Holboca (CET II Dalkia Termo Iași SA)
  3. Iași (Piața Dacia) – Podu de Piatră – Podu Roș – Piața CUG – Siraj – Moldomobila – Baza3 – Tătărași Sud – Dancu – Holboca (CET II Dalkia Termo Iași SA)
Document hotărâre:

pentru aprobarea Planului strategic anual privind principalele obiective de actiune ale IPJ Iași pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare

Document hotărâre:

privind respingerea plângeriii formulate de SC Auto Trans Gam SRL şi SC Marius Universal SRL pentru modificarea partială a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.391/18.12.2012 pentru aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019 în sensul armonizării caietelor de sarcini şi a graficelor de circulaţie al unor curse aferente traseelor T 73 Paşcani - Lespezi - Vânători, T 72 Paşcani - Lespezi- Slobozia şi T 112 Paşcani - Lespezi - Buda

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii formulate de SC Auto Trans Gam SRL şi SC Marius Universal SRL pentru anularea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 391/18.12.2012 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019 în sensul radierii traseului 140 Berezlogi- Sireţel - Paşcani(Autogară)

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al ASOCIAŢIEI "ZONA METROPOLITANĂ IAŞI" pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind numirea domnului Lucaci Mihai în funcția de conducere de Șef serviciu al Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012