Hotărârea nr. 385

An/categorie hotarare: 
2012
Data hotarare: 
Marţi, 18 Decembrie, 2012
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele:

  • „Reabilitare prin asfaltare DJ 248 B Cioca – Boca – Mironeasa km.561+688-55+388 tronson km.53+048-55+388”;
  • „Imbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 247 km.0+000-15+900 tronson II km.2+145-7+040”

inclusiv lista nr.5 finală a obiectivelor de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2012