Hotărâri ale sedinţei din data de 15-11-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 26.10.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea schimbării denumirii investiţiei "Montare Grup electrogen cu putere electrică de 150KVA" în "Montare Grup electrogen cu putere electrică de 350 KVA" la sediul instituţiei Teatrului Luceafărul din strada Grigore Ureche nr.5

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.180/30.06.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii Reabilitarea şi dotarea Corpurilor B şi C de la Centrului de Plasament nr. 4 „Sf. Nicolae”, Iaşi

Document hotărâre:

privind asigurarea cheltuielilor de funcţionare şi păstrarea destinaţiei sociale a obiectivului de investiţii Centrul de Plasament „Sf. Nicolae” pentru o perioadă de cel puţin 10 ani

Document hotărâre:

privind menţinerea prevederilor Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale aprobată prin H.C.J. nr.124/23.05.2006, până la elaborarea unei noi strategii în conformitate cu art.112 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale

Document hotărâre:

privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unități administrativ- teritoriale din județul Iași, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Iași pe anul 2012, potrivit prevederilor art. 35, alin. (1), lit. c) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 61/2012

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012