Hotărâri ale sedinţei din data de 12-10-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 26.09.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului International IAȘI. Modul I – etapa intermediară – în vederea construirii / dezvoltării a două căi de degajare rapidă (Bravo și Charlie), a unei platforme de îmbarcare debarcare, precum și instalațiile aferente acestora (balizaj, sisteme de iluminare etc.)”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Iași și R.A. Aeroportul Iași, în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului International IAȘI. Modul I – etapa intermediară – în vederea construirii / dezvoltării a două căi de degajare rapidă (Bravo și Charlie), a unei platforme de îmbarcare debarcare, precum și instalațiile aferente acestora (balizaj, sisteme de iluminare etc.)”

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului International IAȘI. Modul I – etapa intermediară – în vederea construirii / dezvoltării a două căi de degajare rapidă (Bravo și Charlie), a unei platforme de îmbarcare debarcare, precum și instalațiile aferente acestora (balizaj, sisteme de iluminare etc.)” și a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru lucrarile de intervenții “Reabilitarea Mănăstirii Golia – etapa II”, conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub – domeniul: poli de creştere, reprezentat şi de Centrul Urban Iaşi şi arealul de influenţă al acestuia

Document hotărâre:

privind actualizarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 7/18.01.2012 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea Mănăstirii Golia – Etapa II”, a cheltuielilor aferente proiectului şi a Acordului de Parteneriat încheiat cu Municipiul Iaşi – Consiliul Local Municipal Iaşi pentru implementarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – Etapa II”

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume de 15000 lei din bugetul Consiliului Județean Iași necesare organizării Săptămânii Excelenței în luna octombrie 2012 – eveniment destinat premierii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale pe parcursul anului școlar încheiat

Document hotărâre:

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Vasile Frunzã din satul Vlãdiceni, comuna Tomești

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2013 pentru realizarea obiectivului de investiţii “Program informatic pentru evidenţă şi centralizare bugetară„

Document hotărâre:

privind organizarea manifestărilor culturale "Zilele Ion Luca Caragiale la Iaşi"