Hotărâri ale sedinţei din data de 02-08-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea-procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 19.07.2012

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.144/23.05.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi pentru semnarea unor documente în cadrul şedinţelor Adunării Generale ADIS

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind includerea în bugetul anului 2012 a cheltuielilor aferente implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea preluării mandatului administratorului S.C. „TEHNOPOLIS” S.R.L. de către CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, completarea obiectului de activitate al societăţii cu codul CAEN 8110 CAEN rev.2 – activităţi de servicii suport combinate şi aprobarea modificării şi completării actelor constitutive ale societăţii
Modificată prin H.C.J. nr. 160 din 14.05.2013 și H.C.J. nr. 290 din 26.08.2013

Document hotărâre:

privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.51/27.03.2012

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012