Hotărâri ale sedinţei din data de 19-07-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 23.05.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 20.06.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 29.06.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 03.07.2012

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Hogea Vlad Gabriel

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Vornicu Liviu Gabriel

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii nr.155/29.06.2012 privind stabilirea numărului de comisii, denumirea, numărul membrilor precum şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi pe principalele domenii de activitate

Document hotărâre:

privind trecerea în administrarea R.A. Aeroportul Iaşi a terenului pentru implementarea modulului 1 din obiectivul de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
Modificată prin H.C.J. nr. 326 din 24.09.2013

Document hotărâre:

privind modificarea raporturilor de serviciu ale domnului JUDELE RADU prin transfer la cerere şi promovarea temporară a doamnei MANOLACHE ANTONETA
Completată prin HCJ nr. 257 din 26.09.2012

Document hotărâre:

privind modificarea H.C.J. nr.393/23.12.2010

Document hotărâre:

pentru aprobarea externalizării serviciului de handling la R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 3 REPARAŢII CURENTE – VENITURI PROPRII CJ IASI 2012 şi introducerea Anexei 6 OBIECTIVE DE INVESTIŢII – VENITURI PROPRII CJ IAŞI în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind modificarea punctului 3 din Anexa 4 din Programul de lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea introducerii Anexei 5 REPARAŢII CURENTE CREDIT DE ANGAJAMENT 2013 în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind încetarea efectelor juridice ale H.C.J. nr.292/24.09.2010, începând cu data de 20.07.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la 30.06.2012

Document hotărâre:

privind atribuirea a trei licenţe de traseu către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele:

  1. IAŞI (Piaţa Dacia) – Podu de Piatră – Podu Roş – Piaţa CUG – Siraj – Moldomobila – Baza 3 – Coca Cola - Tomeşti - HOLBOCA (S.C. Dalkia România S.A.)
  2. IAŞI (Gară) – Ţigarete – Rond Păcurari – Munca Invalizilor – Tg. Cucu – Elena Doamna – Doctor Savini – Tătăraşi Sud - Dancu - HOLBOCA (S.C. Dalkia România S.A.)
  3. IAŞI (Piaţa Dacia) - Podu de Piatră – Podu Roş – Piaţa CUG – Siraj – Moldomobila – Baza 3 – Tătăraşi Sud - Dancu – HOLBOCA (S.C. Dalkia Romania S.A.)
Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile a R.A.T.P. IAŞI prin care solicită anularea (revocarea) Hotărârii nr.119 din 23 mai 2012, de respingere a proiectului de hotărâre privind atribuirea a trei licenţe de traseu către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele:

  1. IAŞI (Piaţa Dacia) – Podu de Piatră – Podu Roş – Piaţa CUG – Siraj – Moldomobila – Baza 3 – Coca Cola - Tomeşti - HOLBOCA (S.C. Dalkia România S.A.)
  2. IAŞI (Gară) – Ţigarete – Rond Păcurari – Munca Invalizilor – Tg. Cucu – Elena Doamna – Doctor Savini – Tătăraşi Sud - Dancu - HOLBOCA (S.C. Dalkia România S.A.)
  3. IAŞI (Piaţa Dacia - Podu de Piatră – Podu Roş – Piaţa CUG – Siraj – Moldomobila – Baza 3 – Tătăraşi Sud - Dancu - HOLBOCA (S.C. Dalkia Romania S.A.)

şi adoptarea proiectului de hotărâre privind atribuirea licenţelor solicitate, respectiv atribuirea efectivă a licenţelor

Document hotărâre:

privind atribuirea traseului cod 030 – Podu Iloaiei – Harpasesti, operatorului de transport S.C. INTERSAAM S.R.L. începând cu data de 01.07.2008, conform Sentinţei civile nr. 1828/15.11.2011 a Tribunalului Iaşi, definitivă şi irevocabilă

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (SIEG); a Listelor de investiţii din alocaţii bugetare şi a cuantumului compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind acordarea în folosinţă gratuită către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi a spaţiilor aferente imobilului proprietate publică a judeţului Iaşi, situat în B-dul Ştefan cel Mare nr.13, parter, Iaşi, în suprafaţă de 267,91 mp – Corp clădire C1 şi 28,09 mp – Corp clădire C2

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.249/15.10.2007 de aprobare a Proiectului „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ282C, DJ282, DJ282B, Iasi - Botosani” si a cheltuielilor legate de acesta
Incetează efectele juridice prin HCJ nr. 62 din 19.02.2013

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna”, Iaşi
Modificată prin HCJ nr. 226 din 30.08.2012 și HCJ nr. 317 din 24.09.2013
Completată prin HCJ nr. 392 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă de Pneumoftiziologie Iaşi

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. dr. Nicolae Oblu” Iaşi
Modificată prin HCJ nr. 227 din 30.08.2012 și HCJ nr. 355 din 29.10.2013

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-Vodă”, Iaşi
Modificată prin HCJ nr. 228 din 30.08.2012 și HCJ nr. 256 din 26.07.2013

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”Iaşi

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi
Modificată prin HCJ nr. 43 din 19.02.2013

Document hotărâre:

privind numirea delegatului asiguraţilor Judeţului Iaşi în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Document hotărâre:

privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliile de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie conform art. 186, alin. (3) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată

Modificată prin HCJ nr. 131 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Consiliilor Administrative ale instituţiilor de cultură subordonate

Modificată prin HCJ nr. 343 din 29.11.2012

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor speciale de învăţământ preuniversitar din subordine

Modificată prin H.C.J. nr. 93 din 29.03.2013, H.C.J. nr. 356 din 29.10.2013 și H.C.J. nr. 357 din 29.10.2013
Completetată prin H.C.J. nr. 316 din 24.09.2013, H.C.J. nr. 354 din 29.10.2013, H.C.J. nr. 21 din 30.01.2014 și HCJ nr. 163 din 30.05.2014

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul Consultativ ale Unităţilor Medico-Sociale din subordine

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în consiliile etice ale spitalelor aflate în subordinea Consiliului Judeţean

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iaşi