Hotărâri ale sedinţei din data de 03-07-2012


Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.100/11.04.2012 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.105/18.04.2012

Document hotărâre:

pentru aprobarea analizei cost beneficiu realizată de S.C. ECOTERRA S.R.L. Bucureşti privind aprobarea în cadrul proiectului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi", a construirii/dezvoltării unei piste de decolare/aterizare de 2400 m la Aeroportul Internaţional Iaşi

Document hotărâre:

privind realizarea în cadrul obiectivului de investiţie "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi", a Modulului 1 conform documentaţiei întocmită de S.C. ECOTERRA S.R.L. Bucureşti

Document hotărâre:

privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST - A.D.I.E., în mandatul 2012-2016

Modificată prin HCJ nr. 136 din 24.04.2014