Hotărâri ale sedinţei din data de 29-06-2012


Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013 şi a estimărilor pentru anii 2014-2016
Anexe

Document hotărâre:

privind stabilirea numărului de comisii, denumirea, numărul membrilor precum și componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași pe principalele domenii de activitate
Modificată prin HCJ nr. 166 din 19.07.2012 HCJ nr. 14 din 23.01.2013, HCJ nr. 288 din 26.08.2013, HCJ nr. 343 din 29.10.2013, HCJ nr. 43 din 30.01.2014, HCJ nr. 51 din 27.02.2014 și HCJ nr. 180 din 24.06.2014