Hotărâri ale sedinţei din data de 23-05-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 11.04.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 18.04.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire împrejmuire şi amenajare teren de sport multifuncţional”
Completată prin HCJ nr. 71 din 29.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de fonduri la obiectivul „Consolidare, mansardare şi refuncţionalizare Pavilion VII, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de fonduri la obiectivul „Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion I, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

prin care se ia act de Organigrama şi Statul de funcţii din cadrul Grupului Şcolar „Vasile Pavelcu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama şi statul de funcţii), ale R.A. „Aeroportul” Iaşi

Document hotărâre:

privind situaţiile financiare pe anul 2011 ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” identificate la nivelul judeţului Iaşi, pentru anul 2012
Completată prin HCJ nr. 69 din 29.03.2013

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC FILA COMPANY SRL în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: IAŞI – VLĂDENI (SC BMTECH SRL)

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind atribuirea a trei licenţe de traseu către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele:

  1. IAŞI (P-ţa Dacia - Podu de Piatră – Podu Roş – Piaţa CUG – Siraj – Moldomobila – Baza 3 – Coca Cola - Tomeşti - HOLBOCA (SC Dalkia Romania SA)
  2. IAŞI (Gara) – Ţigarete – Rond Păcurari – Munca Invalizilor – Tg. Cucu – Elena Doamna – Doctor Savini – Tătăraşi Sud - Dancu – HOLBOCA (>SC Dalkia Romania SA)
  3. IAŞI (P-ţa Dacia – Podu de Piatră – Podu Roş – Piaţa CUG – Siraj – Moldomobila – Baza 3 – Tătăraşi Sud - Dancu - HOLBOCA (SC Dalkia Romania SA)
Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC RO-MARYO TRAVEL SRL în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: IAŞI – RĂZBOIENI(SC AVI TOP SA)

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC TRANSTEF ANDRE SRL în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: IAŞI – TÂRGU FRUMOS (SC MEKLER PLUS SRL)

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de THEITLER CAROL împotriva Hotărârii nr.65/27.03.2012 a Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind transferul cheltuielilor efectuate pentru obiectivul de investiţie Consolidarea şi modernizarea Centrului de Plasament nr.4 „Sf. Nicolae” corp A din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind transferul cheltuielilor efectuate pentru obiectivul de investiţie „Ambulatoriu Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” – punct de lucru str. General Berthelot nr.2 din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

Document hotărâre:

privind transferul cheltuielilor efectuate pentru obiectivul de investiţie „Centru Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi Iaşi” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind acordarea dreptului de folosinţă a terenului în suprafaţă de 134,03 ha situat în Iaşi, către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşte”- Staţiunea de Cercetare Dezvoltarea pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi

Document hotărâre:

privind transformarea Grupului Şcolar „Vasile Pavelcu” Iaşi în şcoală cu internat şi cantină

Document hotărâre:

privind transformarea Liceului pentru elevi cu deficienţe de vedere „Moldova” Târgu Frumos în liceu special cu internat şi cantină

Document hotărâre:

privind tarifele Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Iaşi pentru anul fiscal 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea Situaţiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2011 de către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor de cazare la Anexa „Adela Kogălniceanu” a Muzeului Literaturii Române Iaşi pentru anul 2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 390 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor de închiriere/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 389 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind taxele locale pentru anul fiscal 2013
Abrogată  prin H.C.J. nr. 387 din 22.11.2013 și H.C.J. nr. 388 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind taxele speciale şi tarifele pentru anul fiscal 2013
Modificată prin HCJ nr. 370 din 18.12.2012, HCJ nr. 86 din 29.03.2013 şi HCJ nr. 88 din 29.03.2013
Abrogată prin H.C.J. nr. 388 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind situaţiile financiare anuale ale Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, încheiate la data de 31 decembrie 2011

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la 31.03.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, în vederea implementării în judeţul Iaşi a proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, cu numărul AMPOSDRU 62383

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Iaşi pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente contractului de lucrări RO 2006/018 – 147.04.01.01.01.03.02 – „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia”, conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr.11, înaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA România S.R.L.

Document hotărâre:

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi în calitate de Parteneri şi S.C. EUROEXPO TRADE FAIRS în calitate de Organizator, pentru organizarea preselecţiei participanţilor pentru „X FACTOR” - sezonul 2, eveniment ce se va desfaşura în perioada 26-28 iunie 2012 la „CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi necesară organizării unei manifestări cultural ştiinţifice

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind atribuirea unei părţi din imobil teren+construcţie situat în Iaşi, strada Codrescu nr.6, nr. cadastral 135122, către Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Euroregiunii Siret – Prut, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”
Modificată prin HCJ nr. 200 din 02.08.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea cofinanţării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” (cheltuieli eligibile şi neeligibile), atât pentru cota aferentă contribuţiei proprii a beneficiarului, cât şi pentru contribuţia locală (1%)

Document hotărâre:

privind aprobarea “Documentului de pozitie” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului aferent anului 2012 pentru proiectul „Transagropolis Transfrontier Agribusiness Support”

Document hotărâre:

privind necesitatea alocării de fonduri pentru anul 2012 în vederea realizării documentaţiei cadastrale pentru intabularea amplasamentelor din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012