Hotărâri ale sedinţei din data de 11-04-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a unor sume în vederea efectuării de reparaţii curente/pietruiri/reabilitari ale drumurilor comunale

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen din 27.03.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de plen din 04.04.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea construirii/dezvoltării unei piste de decolare/aterizare de 2400m la Aeroportul Internaţional Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 şi Anexei 3 din Programele de lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 180.000 lei din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012, în vederea plăţii restanţei înregistrate faţă de constructor - S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iaşi, cu privire la obiectivul de investiţii „Consolidare, refucţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – Strada Vasile Alecsandri nr.6 Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea Contractului de Colaborare dintre Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Ţuţora - Consiliul Local al Comunei Ţuţora pentru facilitarea realizării Proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi"