Hotărâri ale sedinţei din data de 27-03-2012


Document hotărâre:

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 17.02.2012

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Neculai Călugăru

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a doamnei LILIANA ROMANIUC

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea colaborării între DGASPC Iaşi şi Fundaţia EuroEd în cadrul proiectului „My Story” şi acceptarea grantului în suma de 16.750 Euro pentru implementarea activităţilor proiectului

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului de Înţelegere de Colaborare între Judeţul Iaşi (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova)
Modificată prin HCJ nr. 206 din 02.08.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „RK acoperiş şi planşeu lemn la Pavilion 3, Pavilion 4 şi Spălătorie” din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Comisiei de Orientarea Şcolară şi Profesională a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Document hotărâre:

prin care se ia act de suplimentarea numărului de posturi la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului judeţean Iaşi în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii de Arte şi Meserii Specială „Trinitas” Tg. Frumos

Document hotărâre:

privind aprobarea încadrării unui îngrijitor pe perioadă determinată, respectiv 01.03.-31.08.2012, la Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere cu clasele I-XII „Moldova” Târgu Frumos

Document hotărâre:

privind aprobarea sumei de 3000 de euro drept credit de angajament pentru anul 2013 reprezentând tranşa de 20% din valoarea proiectului, până la recuperarea acesteia de la finanţator

Document hotărâre:

privind aprobarea sumei de 4800 de euro drept credit de angajament pentru anul 2013 reprezentând tranşa de 20% din valoarea proiectului, până la recuperarea acesteia de la finanţator

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General; Lista de investiţii din venituri proprii; Lista de investiţii din alocaţii bugetare; cuantumul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2012 şi prognozele bugetelor de venituri şi cheltuieli, a listelor de investiţii din venituri proprii şi din alocaţii bugetare, pentru anii 2013 şi 2014
Modificată prin HCJ nr. 180 din 19.07.2012

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru Activitatea economică - R.A. Aeroportul Iaşi, pentru anul 2012 şi prognozele bugetelor de venituri şi cheltuieli, pentru anii 2013 şi 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice pentru consumurile colective din Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice pentru consumurile colective din Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind atribuirea unei părţi din imobil teren+construcţie situat în Iaşi, strada Codrescu nr.6, nr. cadastral 135124, către Academia Română-Filiala Iaşi

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul activităţii proprii a Consiliului Judeţean Iaşi pentru susţinerea proiectului „Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele din judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind situaţiile financiare anuale ale Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, încheiate la data de 31 decembrie 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi la bugetul pe anul 2012 al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea administratorului special al S.C. Aviaţia Utilitară Iaşi S.A. în cadrul procedurii generale a insolvenţei

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobării din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi – activitatea proprie, a sumei de 97.075,00 lei, inclusiv T.V.A. pentru asigurarea pazei şi securităţii imobilului pe perioada sistării lucrărilor printr-un post permanent, pentru o perioadă de 11 luni, începând cu data de 16.02.2012, obiectiv de investiţie „CONSOLIDARE, REFUNCŢIONALIZARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC – STRADA V. ALECSANDRI NR.6, IAŞI”

Document hotărâre:

privind atribuirea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru traseele: IAŞI (Metalurgiei)- BRĂTULENI (S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L.), IAŞI (Baza3) – BRĂTULENI (S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L.), LEŢCANI - BRĂTULENI (S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L.) către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de acţiune comun al I.P.J. Iaşi şi A.T.O.P. Iaşi pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de investiţii „CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2012

Document hotărâre:

pentru preluarea în administrarea Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 2 ha aflat în domeniul privat al Comunei Leţcani pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Transagropolis – Transfrontier Agribusiness Support”

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.247/2009 privind aprobarea proiectului „TransAgropolis – Transfrontier Agribusiness Support” şi a cheltuielilor legate de proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a unui teren aflat în domeniul public al Comunei Ruginoasa, pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Paşcani, pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a unui teren aflat în domeniul public al Comunei Bălţaţi, pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a unui teren aflat în domeniul public al Oraşului Hîrlău, pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a terenului aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi, pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a terenului aflat în domeniul public al Comunei Ţuţora, pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind preluarea în administrarea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a unui teren aflat în domeniul public al Oraşului Tg. Frumos, pentru realizarea Proiectului „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi pentru indicatorul PM10

Document hotărâre:

privind însuşirea unor prevederi ale Ordinelor nr.4702/2011 şi nr.6251/2011 emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Document hotărâre:

privind schimbarea denumirilor unităţilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi şi aprobarea reţelei învăţământului special din judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2012-2013

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 30219,00 lei în vederea susţinerii proiectului „Basarabia după 200 de ani” promovat de Consiliul Judeţean Iaşi în parteneriat cu Universitatea „Petre Andrei”, în perioada: mai 2012-01 decembrie 2012

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi necesară organizării unor manifestări cultural ştiinţifice

Document hotărâre:

privind sprijinirea sportului ieşean

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 150000 lei pentru susţinerea activităţii ATOP în anul 2012

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.25/30.01.2012 în sensul alocării sumei de 80.000 lei pentru realizarea busturilor domnitorilor ALEXANDRU IOAN CUZA şi DIMITRIE CANTEMIR

Document hotărâre:

privind acordarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi necesară organizării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Romilor”

Document hotărâre:

privind Aprobarea Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3 şi Anexei 4 din Programele de lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind participarea delegatului Consiliului Judeţean Iaşi, d-na consilier Georgiana Pia Niculescu, la evenimentele Congresului Europa Nostra incluzând Ceremonia Premierii pentru Patrimoniul European (Lisabona, 29.05-04.06.2012)