Hotărâri ale sedinţei din data de 30-01-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 18.01.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, în anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciului de Apă Canal Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind casarea bunurilor de retur administrate de S.C. APAVITAL S.A.

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi

Incetează aplicabilitatea prin HCJ nr. 57 din 27.02.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază şi Ordine Iaşi

Document hotărâre:

privind tarifele de aeroport şi criteriile aplicate la diferenţierea tarifelor pentru R.A. Aeroportul Iaşi – Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.)
Modificată prin HCJ nr. 33 din 19.02.2013, HCJ nr. 294 din 26.08.2013 și HCJ nr. 439 din 20.12.2013

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi necesară organizării unei manifestări cultural ştiinţifice

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi pentru activitatea desfăşurată în anul 2011

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2011

Document hotărâre:

prin care se ia act de Organigrama şi Statul de Funcţii pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din cadrul Şcolii Speciale „C. Păunescu” Iaşi pentru care Consiliul Judeţean Iaşi asigură drepturile salariale

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, la Asociaţia „Centrul de Promovare Turistică” Iaşi, în calitate de membru fondator, pentru anul 2012

Document hotărâre:

privind atribuirea sumei de 60000 lei pentru realizarea busturilor Domnitorilor ŞTEFAN CEL MARE şi ALEXANDRU IOAN CUZA

Modificată prin HCJ nr. 66 din 27.02.2014

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.360/19.12.2011 de aprobare a Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Ad Media Group prin ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA SI SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ (A.P.S.I.D.E.S.)

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi
Informare
Informare

Document hotărâre:

privind cuantumul total al cheltuielilor privind funcţionarea centrelor de zi din comunele Andrieşeni, Ciurea, Cotnari, Heleşteni, Lungani, Scobinţi, Tomeşti şi Voineşti, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului REABILITARE DRUM JUDEŢEAN 249 şi 249A pe sectorul 1 Iaşi – Cristeşti şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, al 2–lea Apel de Proiecte

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului “TRANSPORTER TRANSBORDER“ şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, al 2–lea Apel de Proiecte

Încetează aplicabilitatea conf. HCJ nr. 244 din 05.07.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului “N3-NETWORKING PEOPLE, NETMORKING EXPERIENCES, NETWORKING RESULTS“ şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, al 2–lea Apel de Proiecte

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului “TRAVELING ON THE LITERATURE MERIDIANS“ şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, al 2–lea Apel de Proiecte

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului “C3: CROSS-BORDER CREATIVE CLUSTER“ şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, al 2–lea Apel de Proiecte

Document hotărâre:

privind aprobarea parteneriatelor dintre Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, România şi autorităţi din Republica Moldova şi Ucraina, în vederea promovării de proiecte la al doilea apel de proiecte al Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea campaniei "CARTEA, hrană de suflet a fiecărui copil"