Hotărâri ale sedinţei din data de 18-01-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 06.01.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea Devizului General actualizat pentru lucrările de intervenţie în cadrul proiectului „Reabilitarea Mănăstirii Golia – Etapa II”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.285/31.10.2011 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – Etapa II”, a cheltuielilor aferente proiectului şi a acordului de parteneriat încheiat cu Municipiul Iaşi – Consiliul Local Municipal Iaşi pentru implementarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – Etapa II”
Modificată prin HCJ nr. 279 din 12.10.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea parteneriatelor dintre judeţul Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi, România şi autorităţi din Republica Moldova şi Ucraina, în vederea promovării de proiecte la al doilea apel de proiecte al Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul "Reparaţii capitale dale la pista de decolare - aterizare existentă la Aeroportul Iaşi