Hotărâri ale sedinţei din data de 06-01-2012


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 19 decembrie 2011

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, drepturilor privind acordarea de miere de albine şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pe anul 2012
Modificată prin HCJ nr. 239 din 30.08.2012

Document hotărâre:

privind repartizarea pe unităţile administrativ–teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012