Hotărâri ale sedinţei din data de 19-12-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 28.11.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 06.12.2011

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea transformării a 8 (opt) posturi din cadrul Spitalului Clinic de Boli  Infecţioase „Sf.Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament pentru continuarea lucrărilor în anul 2012 la obiectivul „Mărirea capacităţii de procesare a pasagerilor – Aeroportul Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2012 în vederea realizării: Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii la obiectivul „Reparaţii capitale dale din beton la pista de decolare aterizare existentă – Aeroportul Iaşi şi Proiectului tehnic şi execuţiei lucrărilor la obiectivul: „Reparaţii capitale dale din beton la pista de decolare-aterizare existentă - Aeroportul Iaşi”

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.163/30.05.2011 privind taxele speciale în domeniul construcţiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2012

Document hotărâre:

privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2012;
Abrogată prin HCJ nr. 377 din 18.12.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în anul 2012 pentru Documentaţie Tehnică-Demolare clădiri existente pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în anul 2012 pentru continuarea lucrărilor la obiectivul „Construire clădire pentru unitatea militară UM 02003 Constanţa-subunitatea Iaşi; anexe; amenajări exterioare; puţ forat; fosă vidanjabilă; racord utilităţi; împrejmuire; amenajare drum DE706

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 66000 lei pentru anul 2012 în vederea expertizării tehnice şi întocmirea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la lifturile existente la Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” şi Spitalul de Urgenţă „Prof.N.Oblu”, în vederea reabilitării acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 367922 lei pentru anul 2012 în vederea reabilitarea instalaţiilor termice la Unitatea Medico-Socială Bivolari (reabilitarea clădirii în care sunt montate centralele termice, achiziţionarea şi montarea centralelor termice)

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii capitale Secţia de Oncologie” la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii capitale Secţia Anestezie şi Terapie Intensivă” la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Lucrări tehnico-edilitare blocuri A.N.L. Bucium, 36 (Alei şi străzi blocuri noi)” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi
Modificată prin HCJ nr. 382 din 18.12.2012

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „RK acoperiş Unitatea Medico-Socială Răducăneni” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Răducăneni

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul „Statuia Mihai Viteazul” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Primăriei Municipiului Iaşi

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Lucrări de reparaţii şi modificare a structuriii uşilor corpului C (garaje) al Serviciului de Ambulanţă Iaşi” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi

Document hotărâre:

privind transferul cheltuielilor înregistrate pentru obiectivul de investiţie „SF alimentare cu apă şi canalizare Zona Metropolitană Iaşi” din contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” în contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Renovare şi reabilitare a şcolilor afectate de inundaţii în perioada aprilie-august 2005 – Grup Scolar CF Unirea Paşcani”  din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Consiliului Local Municipal Paşcani

Document hotărâre:

transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Renovare şi reabilitare a şcolilor afectate de inundaţii în perioada aprilie-august 2005 – Şcoala Specială Paşcani” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Consiliului Local Municipal Paşcani

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Renovare şi reabilitare a şcolilor afectate de inundaţii în perioada aprilie-august 2005 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Renovare şi reabilitare a şcolilor afectate de inundaţii în perioada aprilie-august 2005 – Şcoala Cucuteni” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Consiliului Local Cucuteni

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Renovare şi reabilitare a şcolilor afectate de inundaţii în perioada aprilie-august 2005 – Şcoala Brăeşti” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Consiliului Local Brăeşti

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Consolidare şi refuncţionalizare Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi, Pavilionul 6” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Spitalului Clinic de Obstretică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Consolidare şi refuncţionalizare Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” Iaşi, Pavilionul 2” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie „Dezvolatarea infrastructurii de afaceri a Aeroportului Iaşi – Terminal Cargo” şi „Reabilitare pistă decolare-aterizare, căi de rulare şi platforme de staţionare R.A. Aeroportul Iaşi” din contabilitatea Consiliului Judeţean Iaşi în contabilitatea R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind menţinerea obiectivului de investiţie „E.T.+ D.A.L.I. pentru reabilitarea instalaţiilor electrice la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof.Dr.Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie „Cuza Vodă”, Spitalul Clinic „Sf.Parascheva”, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie” în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie”

Document hotărâre:

privind menţinerea obiectivului de investiţie „E.T. Corp clădire radiologie, Corp clădire administrativ şi Corp clădire leagăn de copii şi D.A.L.I.: „Reabilitare, consolidare şi refuncţionalizare clădire administrativ la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Răducăneni” în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie”

Document hotărâre:

privind menţinerea obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor termice şi electrice la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Bivolari” în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie”

Document hotărâre:

privind menţinerea obiectivului de investiţie „E.T.+ D.A.L.I. Instalaţii termice, sanitare, electrice şi finisaje interioare Pavilion Chirurgie Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Răducăneni” în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie”

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influenţelor asupra procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţarea locală, pe anul 2011

Document hotărâre:

privind atribuirea traseului cod 45 Iaşi – Popricani – Hermeziu către operatorul de transport SC Cătălin Trans SRL

Document hotărâre:

privind atribuirea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Iaşi – Leţcani – Podu Iloaiei – Sârca – Bălţaţi – Războieni (SC Avi – Top SA) şi Iaşi – Valea Lupului – Podu Iloaiei – Războieni (SC Avi – Top SA) către operatorul de transport SC Ro – Maryo Travel SRL

Document hotărâre:

privind aprobarea notelor justificative privind determinarea valorii estimate a contractului de concesiune, a notelor justificative privind criteriile de calificare şi atribuire şi a documentaţiei pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii management ale obiectivului de investiţii „Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al municipiului Iaşi în calitate de Parteneri şi Ad Media Group prin ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ (A.P.S.I.D.E.S.) în calitate de Organizator pentru organizarea la „Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”, în perioada 24-28 ianuarie 2012 a evenimentului „PRODUS ÎN IAŞI – PENTRU IEŞENI”

Document hotărâre:

privind menţinerea unor proiecte aflate ca obiective de investiţii în curs de finalizare în anul 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 şi a programelor de investiţii pe anul 2012 ale S.C. APAVITAL S.A. Iaşi precum şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli estimate ale S.C. APAVITAL S.A. Iaşi pentru anii 2013 şi 2014

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi necesară organizării unei manifestări cultural ştiinţifice

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobării realizării obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu de arhivă la parterul Corpului B de la Casa Agronomului”

Document hotărâre:

privind plata cotizaţiei în cuantum de 2000 lei/an a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi ca membru al Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la contractul de execuţie lucrări nr. 4434/15.06.2011 "Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion VI" încheiat între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi şi S.C. ALCONF S.R.L Iaşi