Hotărâri ale sedinţei din data de 28-11-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare de plen din data de 31.10.2011

Document hotărâre:

privind privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare de plen din data de 14.11.2011

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare privind incetarea contractului de management al d-lui. Jumara Dan pe functia de director al Muzeului Literaturii Romane Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea priectului de hotarare privind desemnarea d-lui. Corbu Daniel drept manager interimar al Muzeului Literaturii Romane Iasi

Document hotărâre:

privind desemnarea d-nei. Lupu Magdalena, in calitate de reprezentant al CJ Iasi in CA al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului pentru Copii si Tineret Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole Judetene Iasi
Actualizată prin HCJ nr. 84 din 29.03.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi" Iasi cu aplicare de la 01.12.2011

Document hotărâre:

privind costul mediu lunar de intretinere si contrubutia lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de unitatile medico-sociale si/sau a sustinatorilor legali ai acestora

Document hotărâre:

privind preturile medii ale produselor agricole din judetul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie cu indicatorii tehnico-economici - "Montare centrala termica la Centrul de Plasament Moldova Tg. Frumos, Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament in anul 2012 pentru realizarea obiectivului "Montare centrala termica la Centrul de Plasament Moldova Tg. Frumos, Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului "Imbunatatirea transfrontaliera a gestionarii deseurilor solide din Republica Moldova, Romania si Ucraina" finantat prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare privind alocarea din bugetul CJ Iasi pe 2011 a sumei de 11.000 lei cu TVA, in vederea achizitionarii unei instalatii de sonorizare inclusiv a sursei alternative de alimentare (grup electrogen)

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie - "Modificarea, modernizarea instalatiei electrice la Pavilionul 2" - Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea de fonduri din bugetul CJ Iasi pe anul 2011 pentru elaborarea Documentatiei tehnice - Demolare cladiri existente - "Dezvoltarea si Modernizarea Aeroportului International Iasi"

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al judetului Iasi si administrarea CJ Iasi in domeniul public al comunei Deleni si administrarea CL Deleni a suprafetei de 50.000 mp teren situat in extravilanul satului Deleni, comuna Deleni, jud. Iasi

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al judetului Iasi si administrarea CJ Iasi in domeniul public al comunei Vladeni si administrarea CL Vladeni a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in sat Vladeni bl.A1 parter, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind atribuirea suprafetei de 432,29 mp din constructia situata in Iasi, bd. Chimiei nr.12 catre I.T.M. Iasi

Document hotărâre:

privind initierea si aprobarea proiectului "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate la Centrul de Asistenta Medico-sociala Bivolari, judetul Iasi", precum si a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind modificarea HCJ Iasi nr. 25/2011 pentru aprobarea unui program de promovare a imaginii judetului Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea participarii judetului Iasi - CJ Iasi la promovarea unor proiecte in cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Document hotărâre:

privind alocarea unor fonduri necesare pentru Sarbatorile de Iarna si Anul Nou

Document hotărâre:

privind modificarea HCJ Iasi nr. 285/31.10.2011 - "Reabilitarea Manastirii Golia - Etapa II"

Document hotărâre:

privind tarifle de aeroport si criteriile aplicate la diferentierea tarifelor pentru RA "Aeroportul" Iasi - S.I.E.G

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara a Consiliului Judetean Iasi pe anul 2011, comunei Mironeasa, judetul Iasi
Informare

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din Fondul de Rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2011
Informare

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pe anul 2011