Hotărâri ale sedinţei din data de 31-10-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei ordinare de plen din data de 30.09.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei extraordinare de plen din data de 06.10.2011

Document hotărâre:

privind constituirea unei comisii de lucru a plenului C.J. pe problema din str. V. Alecsandri nr.6

Document hotărâre:

privind includerea unei sume in bugetul C.J. pe anul 2011 pentru investitii in incinta ansamblului Manastirii Golia Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea actului Aditional nr.2 aprobat prin HCJ 211/27.07.2011 privind modificarea si completarea Acordului de Asociere dintre CL Iasi si CJ Iasi pentru realizarea obiectivului "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate - "Imprejmuire sediu DJPO Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie cu indicatorii tehnico-economici - Centrul de Plasament nr.4 - "Sf. Nicolae" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea unui cuantum majorat al alocatiei zilnice de hrana pentru copiii care servesc masa la cantinele unitatilor scolare

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, Lista de investitii - SIEG, cuantumul compensatiei pentru ducerea la indeplinire a obligatiei de serviciu de interes economic general - RA Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea externalizarii serviciului de handling la RA Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea solutiilor de realizare si modernizare a Aeroportului International Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul CJ Iasi necesare unor manifestari cultural stiintifice

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul CJ Iasi - FITCT ;i organizarea celei de a X-a Editii a Scolii Franco-Romane de Metodologie in Stiinte Sociale

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - Sector promenada pe raul Bahlui

Document hotărâre:

privind acordul de principiu in vederea oferirii unui sprijin pentru edificarea monumentului domnitorului Al. cel Bun - Ungheni, Republica Moldova

Document hotărâre:

privind aprobarea executiei bugetului general al CJ Iasi la 30.09.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Manastirii Golia - etapa II"
Modificată prin H.C.J. nr. 281 din 02.08.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea sumei de 26.000 lei din bugetul CJ Iasi pentru intabularea terenului destinat "TransAgropolis-Transfrontier Agrobusiness Suport"

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al C.J. Iasi pe anul 2011