Hotărâri ale sedinţei din data de 06-10-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei ectraordinare de plen din data de 26.09.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii perioadei pentru sustinerea cheltuielilor de ingrijire, exploatare si intretinere a obiectivului "Centru expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea notelor justificative privind determinarea valorii estimate a contractului de concesiune, a notelor justificative privind criteriile de calificare si atribuire si a documentatiei pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii de management obiectivului "Centru expozitional Moldova Iasi"
Abrogată prin HCJ nr. 375 din 18.12.2012 și HCJ nr. 66 din 05.03.2013

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind necesitatea alocarii sumei de 1.000,00 mii lei, inclusiv TVA din bugetul CJ Iasi pe anul 2011 - "Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric - Strada V. Alecsandri, nr.6 Iasi"

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind necesitatea alocarii sumei de 60,20 mii lei, inclusiv TVA din bugetul CJ Iasi pe anul 2011 - "Proiectarea si construirea casei ascensorului din cladirea monument istoric - Strada V. Alecsandri, nr.6 Iasi

Document hotărâre:

pentru darea in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon - Iasi" a obiectivului de investitii "Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. Ioan - Iasi" - Punct de lucru din str. General Berthelot nr.2"

Document hotărâre:

privind Lista de investitii din venituri proprii - rectificata, a RA "Aeroportul" Iasi (S.I.E.G.), pentru anul 2011