Hotărâri ale sedinţei din data de 30-09-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei extraordinare de plen din 07.09.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei extraordinare de plen din 19.09.2011

Document hotărâre:

privind desemnarea a doi reprezentanti ai CJ Iasi in cadrul CA al Liceului pentru elevi cu deficiente de vedere cu clasele I - XII "Moldova" din Tg. Frumos pentru anul scolar 2011-2012

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al CJ Iasi in cadrul Grupului Scolar "Vasile Pavelcu" Iasi pentru anul scolar 2011-2012

Document hotărâre:

privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General; bugetul de venituri si cheltuieli pentru Activitatea Economica; Lista de Investitii din venituri proprii; Lista de Investitii din alocatii bugetare; cuantumul compensatiei pentru decerea la indeplinire a obligatiei de serviciu de interes economic general - RA "Aeroportul" Iasi perioada 01.09.2011-31.12.2011

Document hotărâre:

privind constituirea comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse in programul judetean de transport public de persoane prin curse regulate

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul activitatii proprii a CJ Iasi pentru sustinerea Proiectului "Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenta superior provenind din medii defavorizate din satele judetului Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie, judetul Iasi" in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor din imprumutul BIRD si cofinantarea de la bugetul de stat

Document hotărâre:

privind aprobarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Restructurarea Centrului de ingrijire si asistenta Hirlau, judetul Iasi" in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor din imprumutul BIRD si cofinantarea de la bugetul de stat

Document hotărâre:

privind aprobarea cofinantarii de catre CJ Iasi a proiectului de dotare cu echipamente medicale de tip imagistica prin rezonanta magnetica functionala intraoperatorie pentru Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.Dr. Nicolae Oblu" Iasi

Document hotărâre:

privind trecerea in administrarea Grupului Scolar "Vasile Pavelcu" Iasi a unei parti din cladirea internat si corp administrativ din str. I.C.Bratianu nr.26

Document hotărâre:

privind prelungirea Protocolului incheiat intre CJ Ias, RA "Aeroportul" iasi si MAI - Inspectoratul General de Aviatie
Completată prin HCJ nr. 272 din 26.09.2012

Document hotărâre:

privind avizarea contractelor de inchiriere pentru spatiile extramuzeale administrate de Muzeul Literaturii Romane Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea HCJ nr. 381/23.12.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarii Anexei 3 - obiective de investitii pentru anul 2011 - taxe speciale - Programele de lucrari drumuri si poduri pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarii Anexei 4 - credit de angajament 2012 - in Programul de lucrari drumuri si poduri al DJADP Iasi

Document hotărâre:

privind introducerea Anexei 5 - credit de angajament 2012 - obiective de investitii in Programul de lucrari drumuri si poduri al DJADP Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarii Anexei 1 din Programele de lucrari drumuri si poduri pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarii realizarii lucrarilor pe tronsonul de drum DJ 208

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al CJ Iasi