Hotărâri ale sedinţei din data de 07-09-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 31.08.2011

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015