Hotărâri ale sedinţei din data de 31-08-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea P.V. al sedintei ordinare de plen din data de 27.07.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea P.V. al sedintei extraordinare de plen din data de 01.08.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea P.V. al sedintei extraordinare de plen din data de 04.08.2011

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare referitor la criteriile de evaluare a performantelor individuale si la modelul fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul spitalelor publice din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul" Iasi

Document hotărâre:

privind incetarea mandatului de membru in C.A. al RA "Aeroportul" Iasi a d-lui. Poede Victor C-tin., reprezentantul CJ Iasi

Document hotărâre:

privind numirea d-lui Rebegea Mitica, membru in C.A. al RA "Aeroportul" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr. cadastral 17708 inscris in Cartea Funciara 135328 a municipiului Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi a sumei de 303.283,0 lei inclusiv TVA din bugetul CJ Iasi pe anul 2011 pentru realizarea obiectivului de investitie "Lift exterior la sectia de terapie intensiva (prin extindere pavilion 2)"

Document hotărâre:

privind aprobarea realizarii lucrarilor de reparatii curente la reteaua de incalzire si de distributie apa calda si rece la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi a sumei de 135.650,0 lei inclusiv TVA din bugetul CJ Iasi pe anul 2011 pentru realizarea obiectivului de investitie "Spatiu pentru fluide medicale la sectia de terapie intensiva (prin extindere pavilion 2)"

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul CJ Iasi necesare organizarii unor manifestari cultural stiintifice

Document hotărâre:

privind modificarea Programului de lucrari drumuri si poduri pentru anul 2011 - Anexa 3

Document hotărâre:

privind aprobarea Contractului privind indeplinirea obligatiei serviciului de interes economic general de catre RA "Aeroportul" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea executiei bugetului general al CJ Iasi la 30.06.2011

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului CJ Iasi pe anul 2011