Hotărâri ale sedinţei din data de 27-07-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 14.07.2011

Document hotărâre:

privind privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. dr. N. Oblu” Iaşi cu modificarea solicitată

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Filarmonica de Stat „Moldova” Iaşi cu aplicare de la 01 august 2011

Document hotărâre:

privind necesitatea întocmirii unei Expertize Tehnice în vederea amenajării spaţiului de arhivă la parterul Corpului B de la Casa Agronomului, Şoseaua Bucium nr.80

Document hotărâre:

privind necesitatea reabilitării instalaţiilor termice la Unitatea Medico Socială Bivolari (reabilitarea clădirii în care sunt montate centralele termice, achiziţionarea şi montarea centralelor termice)

Document hotărâre:

de respingere a Proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 4.000,00 mii lei, inclusiv T.V.A. din Bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2011 în vederea realizării lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiţie „CONSOLIDARE, REFUNCŢIONALIZARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC – STRADA V. ALECSANDRI NR.6, IAŞI”

Document hotărâre:

de respingere a Proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 168,00 mii lei, inclusiv T.V.A. din Bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2011 în vederea realizării obiectivului de investiţie „Achiziţionare, montare şi punere în funcţiune a unui ascensor electric (inclusiv construirea cajei ascensorului) la clădirea monumentului istoric din strada V. Alecsandri, nr.6, Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numărul cadastral 133555 în vederea individualizării suprafeţei acordată prin H.C.J. nr. 338/2010

Document hotărâre:

privind atribuirea terenului din Iaşi, strada Păun nr.70 către Arhiepiscopia Iaşilor – Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” Bucium
Încetează efectele conf. H.C.J. nr. 292 din 26.08.2013

Document hotărâre:

privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Iaşi

Document hotărâre:

privind privind includerea în domeniul public al judeţului Iaşi a unor bunuri din cadrul PARCULUI ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC „TEHNOPOLIS”

Document hotărâre:

privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, şos. Bucium nr.80, corp A, parter, în suprafaţă de 112,6 mp, către Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţie Publică Iaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 87,5 mp teren cotă indiviză, situat în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.13, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârilor nr.37 şi 38 din 11.02.2011 ale Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

Document hotărâre:

privind probarea modificării anexei 1 din Programele de lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi necesară organizării unei manifestări cultural ştiinţifice

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului propriu (local) al Consiliului Judeţean Iaşi pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate la data de 30 iunie 2011

Document hotărâre:

de respingere a Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi la 30.06.2011

Document hotărâre:

privind incredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Iaşi
Completetată prin H.C.J. nr. 334 din 08.10.2013

Document hotărâre:

de respingere a Proiectului de hotărâre privind Lista de investiţii din venituri proprii – rectificată, a Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Acordului de Asociere nr.11613/16.11.2004 dintre Consiliul Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea obiectivului “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”

Document hotărâre:

de respingere a Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei pentru susţinerea cheltuielilor de îngrijire, exploatare şi întreţinere a obiectivului “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”, până la 31.12.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea STUDIULUI DE FUNDAMENTARE a deciziei de concesionare a serviciului de management al Centrului Expoziţional Moldova.
Abrogată prin HCJ nr. 374 din 18.12.2012 și HCJ nr. 65 din 05.03.2013

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2011