Hotărâri ale sedinţei din data de 01-06-2011


Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2011