Hotărâri ale sedinţei din data de 30-05-2011


Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Tudosă Vasile Cătălin

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de plen din data de 17.05.2011

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi al domnului VINTILĂ IORDAN

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea unei comisii de analiză şi verificare
Informare

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examinării proiectelor de management depuse de managerii instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi în condiţiile art. 44 din O.U.G. 189/2008

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de examinare a proiectelor de management depuse de managerii instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi în condiţiile art. 44 din O.U.G. 189/2008

Document hotărâre:

privind aprobarea caietului de obiective pentru depunerea proiectului de management de către directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi, din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi care a obţinut la evaluarea finală nota 10 (zece)

Document hotărâre:

privind aprobarea caietului de obiective pentru depunerea proiectului de management de către directorul Filarmonicii de Stat „Moldova”, Iaşi, din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi care a obţinut la evaluarea finală nota 10 (zece)

Document hotărâre:

privind aprobarea caietului de obiective pentru depunerea proiectului de management de către directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi care a obţinut la evaluarea finală nota 10(zece)

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul" Iaşi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, ca urmare a reorganizării

Document hotărâre:

privind reactualizarea şi completarea componenţei Comitetului Comun de Lucru pentru aplicarea Acordului de Colaborare între Judeţul Iaşi şi Raionul Ungheni (Republica Moldova)

Document hotărâre:

trecerea unor drumuri judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Document hotărâre:

privind situaţiile financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind taxele locale pentru anul fiscal 2012

Document hotărâre:

privind taxele speciale şi tarifele pentru anul fiscal 2012

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor de cazare la Anexele "Adela Kogălniceanu" şi “Nicolae Gane ” ale Muzeului Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifului de închiriere/oră a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind taxele locale de vizitare a expoziţiilor organizate în incinta obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării cotei Consiliului Judeţean Iaşi de 38,64% din profitul Asocierii în participaţiune a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi, înregistrat în anul 2008 şi în anul 2009

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la retragerea Consiliului Judeţean Iaşi din asocierea constituită pentru funcţionarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic "Tehnopolis" Iaşi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotărâre privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi în calitate de Partener şi Fundaţia „MEREU APROAPE” în calitate de Organizator, pentru organizarea preselecţiei participanţilor pentru „X FACTOR”, eveniment ce se va desfăşura în perioada 3-6 iunie 2011 la „CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”

Document hotărâre:

privind suplimentarea cheltuielilor neeligibile pentru dotări aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolilor Speciale din judeţul Iaşi” Cod SMIS 3381

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobării valorii proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judeţului Neamţ – Iaşi – limita judeţului Suceava”, cod SMIS 963, urmare a modificărilor legislative precum şi a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie publică prevăzute/aprobate în cadrul proiectului

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 8/1994 referitoare la arii protejate, monumente ale naturii, flora şi fauna ocrotită din judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind situaţiile financiare pentru anul 2010 ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi