Hotărâri ale sedinţei din data de 17-05-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei de plen din data de 29.04.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei de plen din data de 06.05.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei de plen din data de 09.05.2011

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi
Informare

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al CJ Iasi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind bugetul de venituri si cheltuieli, Lista de investitii din venituri proprii si Lista de investitii din alocatii bugetare ale RA Aeroportul Iasi pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind insusirea Studiului de Oportunitate pentru determinarea si implementarea procedurii optime in vederea realizarii obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi"

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul CJ Iasi necesare organizarii unei manifestari cultural-stiintifice

Document hotărâre:

privind revocarea HCJ Iasi 340/2010 privind ratificarea Minutei incheiata intre Sindicatul Salariatilor din Aparatul Propriu al CJ Iasi si Presedintele CJ Iasi