Hotărâri ale sedinţei din data de 09-05-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Mărirea capacităţii de procesare a pasagerilor – Aeroportul Iaşi”