Hotărâri ale sedinţei din data de 29-04-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare de plen din data de 25.03.2011

Document hotărâre:

privind realizarea auditului energetic la cladirile aflate in subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind numirea d-lui. Buhneanu Constantin Catalin, reprezentant al MAN in CA al RA "Aeroportul" Iasi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei 432/22.02.2011, emisa de Presedintele CJ Iasi si aprobarea rezultatului evaluarii managementului la Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" - institutie publica de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere platforma de operare existenta cu 3 locuri de parcare pentru avioane - Aeroportul Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea transportului de persoane in regim de taxi la RA Aeroportul International Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Spatiu pentru fluide medicale la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Lift exterior la Sectia de terapie intensiva la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea organizarii in decursul anului 2011 a unor actiuni pe linia relatiei de colaborare intre judetul Iasi si Provincia Jilin (R.P. Chineza)

Document hotărâre:

privind structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Iasi, cuantumul tarifelor, modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor pentru anul financiar 2011

Document hotărâre:

privind Bilantul incheiat la 31.12.2010 al SC Apavital SA Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SC Tehnopolis Iasi
Informare

Document hotărâre:

privind alocarea cotei CJ Iasi de 38,64% din profitul Asocierii in Participatiune a Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis Iasi pentru finantarea lucrarilor de investitii

Document hotărâre:

de respingere a plangerii formulata de Pogor Andrei privind revocarea HCJ Iasi 37/11.02.2011 si 38/11.02.2011

Document hotărâre:

de respingere a plangerii formulata de Badelita Constantin privind revocarea HCJ Iasi 37/11.02.2011 si 38/11.02.2011

Document hotărâre:

de respingere a plangerii formulata de Gorgu Marinel privind revocarea HCJ Iasi 37/11.02.2011 si 38/11.02.2011

Document hotărâre:

de respingere a plangerii formulata de Boghean Codrin, Boghean Cristina si Zaharia Ionele privind revocarea HCJ Iasi 37/11.02.2011 si 38/11.02.2011

Document hotărâre:

privind modificarea HCJ Iasi 37/2011 privind continuarea procedurilor de expropriere in vederea realizarii lucrarii de utilitate publica "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea majorarii cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din centrele aflate in subordinea DGASPC Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara A.D.I.S. Iasi

Document hotărâre:

privind completarea HCJ Iasi 132/27.05.2009

Document hotărâre:

privind trecetrea din domeniul public al judetului Iasi si administrarea CL Tibanesti in domeniul public al comunei Tibanesti si administrarea CL Tibanesti a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Tibanesti, comuna Tibanesti, bl.D1, sc.B, parter, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind trecetrea din domeniul public al judetului Iasi si administrarea CL Mircesti in domeniul public al comunei Mircesti si administrarea CL Mircesti a imobilului situat in Mircesti, comuna Mircesti, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind incheierea Protocolului de Colaborare intre Institutia Prefectului Iasi, CJ Iasi si Primaria Municipiului Iasi avand ca obiect dezvoltarea judetului Iasi precum si aprobarea Statutului Consiliului de Dezvoltare Economica si Sociala a judetului Iasi

Abrogată prin HCJ nr. 99/29.03.2013

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul CJ Iasi necesare organizarii unor manifestari cultural stiintifice

Document hotărâre:

privind aprobarea executiei bugetului general al CJ Iasi la data de 31.03.2011

Document hotărâre:

de modificare si completare a HCJ Iasi 95/25.03.2011 privind situatiile financiare anuale ale CJ Iasi, inclusiv anexele la acestea, incheiate la 31.12.2010

Document hotărâre:

privind amplasarea a doua placi comemorative referitoare la Pogromul de la Iasi din anul 1941 pe fatada imobilului situat in municipiul Iasi str. V. Alecsandri nr.6, precum si pe cladirea Garii Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 15,39 mii lei, inclusiv TVA din bugetul CJ Iasi pe anul 2011 - "Relocare echipamente, asigurare utilitati si amenajare teren pentru SRI - Sculeni, com. Victoria, jud. Iasi"

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al CJ Iasi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind instituirea unui Premiu anual si a unei Diplome de Excelenta pentru cel mai bun bibliotecar si cea mai buna Biblioteca publica din judetul Iasi si a unei Diplome de Recunostinta

Document hotărâre:

privind sprijinirea sportului iesean prin acordarea de burse sportivilor ieseni implicati in calificarile pentru Jocurile Olimpice "Londra" 2012, precum si sportivilor "sperante pentru viitor"