Hotărâri ale sedinţei din data de 25-03-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de plen din data de 11.02.2011.

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de plen din data de 18.02.2011.

Document hotărâre:

privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi.

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al judeţului Iaşi şi din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul public al oraşului Târgu Frumos şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos a pilonului de antenă situat în Târgu Frumos, strada Petru Rareş nr.23, judeţul Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A. „Aeroportul” Iaşi.

Document hotărâre:

 privind desemnarea d-nei Lupu Magdalena, în calitate de reprezentat al Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi.

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare privind ratificarea Dispoziţiei nr. 432/22.02.2011, emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului evaluarii managementului la Teatrul "Luceafarul"Iasi - institutie publica de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului evaluarii managementului la Scoala Populara de Arte "Titel Popovici" Iasi - institutie publica de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului evaluarii managementului la Filarmonica de Stat "Moldova" Iasi - institutie publica de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului evaluarii managementului la Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi - institutie publica de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului evaluarii managementului la Muzeul Literaturii Romane Iasi - institutie publica de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatului evaluarii managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale - institutie publica de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.

Document hotărâre:

privind privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Urgenţ㠄Prof. dr. N. Oblu” Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva Iaşi".

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat „Moldova” Iaşi, cu aplicare de la 01.03.2011.

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea instalaţiilor electrice la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi”.

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea instalaţiilor electrice la Spitalul Clinic de Urgenţ㠄Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea instalaţiilor electrice la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vod㔠Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea instalatiei electrice la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de prestari servicii 784/4780/31.05.2007

Document hotărâre:

privind rectificarea HCJ 158/26.05.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea alocarii de fonduri in vederea realizarii PUZ pentru investitii in cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi"

Document hotărâre:

privind includerea sumei de 1.013,670 mii lei in bugetul CJ Iasi - "Reabilitare Manastirea Golia - etapa II"

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie cu indicatorii tehnico-economici - "Reabilitare Manastirea Golia - etapa II"

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 212.148,50 lei inclusiv TVA din bugetul CJ Iasi - "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare catre SC APAVITAL SA Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si canalizare la SC APAVITAL SA Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciului Apa Canal Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciului Apa Canal Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul CJ Iasi necesare organizarii unor manifestari cultural stiintifice

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de actiune comun al IPJ Iasi si ATOP Iasi pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre DJEP Iasi

Document hotărâre:

privind dezmembrarea imobilului - Codrescu 6, atribuit in folosinta gratuita Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr. George I.M. Georgescu" Iasi

Document hotărâre:

privind rectificarea suprafetelor imobilelor din domeniul public al judetului Iasi, aflate in administrarea Muzeului Literaturii Romane Iasi 
Modificată prin HCJ nr. 58 din 19.02.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea initierii proiectului "Sistem informatic integrat pentru managementul pacientilor, management administrativ si registru unic de neonatologie" - Proiecte la nivel local (POS CCE 3.2.4)

Document hotărâre:

privind aprobarea initierii proiectului eficientizarea activitatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta "Sf.Maria" Iasi prin extinderea sistemului informatic existent in vederea cresterii calitatii actului medical"

Document hotărâre:

privind aprobarea initierii proiectului "Imbunatatirea accesului cetatenilor la servicii de sanatate de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea initierii proiectului "Sistem integrat de telemedicina pentru eficientizarea actului medical in reteaua de spitale din municipiul Iasi" (SITEAM")

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de paza si ordine in anul 2011 ale Directiei Judetene de Paza si Ordine Iasi

Document hotărâre:

privind ratificarea bugetului general al CJ Iasi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind situatiile financiare anuale ale CJ Iasi, inclusiv anexele la acestea, incheiate la 31.12.2010

Document hotărâre:

privind alocarea unor sume din bugetul CJ Iasi pentru organizarea Finalelor Campionatului National de Karate Traditional si Turneului "Cupa Romaniei" la Box Seniori

Document hotărâre:

privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta catre Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea componentei ATOP Iasi 
Informare

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare pentru revocarea HCJ 393/23.12.2010

Document hotărâre:

privind punerea in aplicare de catre unitatile sanitare aflate in subordinea CJ Iasi a prevederilor adresei nr. 12369/09.03.2011 a Ministerului Sanatatii

Document hotărâre:

 privind aprobarea Raportului privind stadiul realizarii masurilor din Programul revizuit de gestionare a calitatii aerului in aglomerarea Iasi pentru indicatorul PM10

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici - UM 02003 Constanta - subunitatea Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Programelor de lucrari drumuri si poduri pe anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru Proiect cu Municipiul Iasi, SC APAVITAL SA si BERD

Document hotărâre:

privind analiza notificarii LICHIDATOR MASTER CONSULTING IPURL - administrator judiciar al SC AVIATIA UTILITARA IASI SA

Document hotărâre:

privind analiza notificarii LICHIDATOR MASTER CONSULTING IPURL - administrator judiciar al SC AVIATIA UTILITARA IASI SA