Hotărâri ale sedinţei din data de 31-01-2011


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei de plen din data de 23.12.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei de plen din data de 30.12.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei de plen din data de 07.01.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor neeligibile pentru implementarea proiectului "Centrul social de tip rezidential Iasi, Galata"

Document hotărâre:

 privind aprobarea implementarii proiectului "Sanse egale pe piata muncii" si a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind sanctionarea disciplinara a d-lui. Amarandi Victor pentru faptele savarsite in calitate de director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bivolari

Document hotărâre:

privind numirea d-lui. Briscaru Petru in functia de director si incetarea detasarii d-lui. Matei Marian pe aceeasi functie din cadrul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bivolari

Document hotărâre:

privind numirea d-lui. Melinte Corneliu in functia de director al Unitatii Medico-Sociale Raducaneni si incetarea numirii d-lui. Tofan Daniel in functia de director interimar al unitatii aprobata prin HCJ Iasi 57/25.03.2009

Document hotărâre:

privind desemnarea d-lui. Simiuc Vasile Liviu in calitate de reprezentant al CJ Iasi in Consiliul Consultativ al Unitatii Medico-Sociale Raducaneni Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea functiilor publice, a organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al CJ Iasi, ca urmare a reorganizarii

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului institutiilor publice de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului institutiilor publice de cultura din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind tarifele pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale in judetul Iasi

Document hotărâre:

privind finantarea din bugetul judetului Iasi - CJ Iasi, a cheltuielilor aferente Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind modificarea HCJ nr. 393/23.12.2010

Document hotărâre:

privind includerea in bugetul CJ Iasi pe anul 2011 a sumei de 87.636 lei inclusiv TVA, pentru obiectivul "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in caz de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in Regiunea Nord-Est", proiect ce revine CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea documentului Modificarea nr. 06 inanintat de SC INOCSA INGENIERIA SL, in calitate de inginer, in cadrul contractului de lucrari - Manastirea Golia Iasi

Document hotărâre:

privind aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la nivelul CJ Iasi in anul 2010

Document hotărâre:

privind aplicarea Legii 52/2003 in anul 2010

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a cladirilor situate pe terenul cadastral 19929 din str. Codrescu nr.6 Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre CJ Iasi si Asociatia Culturala "MIR" in cadrl proiectului "Celeritatea accesului la informatiile publice a comunitatii rusilor-lipoveni"

Document hotărâre:

privind aprobarea unui program de promovare a imaginii judetului Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea contributiei financiare a judetului Iasi in calitate de membru fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate - incalzire si preparare apa calda cu un sistem care utilizeaza energia solara la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea contributiei financiare a judetului Iasi, in calitate de membru fondator al Euroregiunii Siret-Prut, pentru anul 2011

Document hotărâre:

prin care se constata incetarea de drept a mandatului domnului Nechifor Cristian si se ia act de actiunea introdusa in instanta de Institutia Prefectului Iasi prin care ataca din nou Hotararea nr. 265/2009 a Consiliului Judetean Iasi