Hotărâri ale sedinţei din data de 07-01-2011


Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ-teritoriale din Judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, drepturilor privind acordarea de miere de albine şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, alocate judeţului Iaşi pe anul 2011

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2011