Hotărâri ale sedinţei din data de 26-11-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei de plen din 29.10.2010

Document hotărâre:

privind incetarea de drept a calitatii de consilier judetean a d-lui. Nechifor Cristian

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" cu aplicare de la 01.12.2010

Document hotărâre:

privind modificarea statului de functii ca urmare a promovarii in clasa si, respectiv, grad a functionarilor publici si aprobarea ROF pentru DJEP Iasi

Document hotărâre:

privind costul mediu lunar de intretinere si contributia lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de unitatile medico-sociale si/sau a sustinatorilor legali ai acestora

Document hotărâre:

privind preturile medii ale produselor agricole din judetul Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea acordurilor incheiate intre judetul Iasi - CJ Iasi cu comunele Cucuteni, Aroneanu, Ipatele in vederea implementarii proiectelor finantate - impadurire terenuri agricole degradate

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Comitetului de Coordonare si a Grupului de Lucru pentru monitorizarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta catre UNPR - Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea unor fonduri necesare pentru Sarbatorile de Iarna si Anul Nou

Document hotărâre:

privind prelungirea folosintei spatiilor situate in incintele medico-sociale Bivolari si Raducaneni utilizate de Serviciul Judetean de Ambulanta Iasi

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele din subordinea CJ Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea art.2 din HCJ 273/2010 in cadrul Proiectului " Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Birlad"

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie - consolidari, reabilitare si refunctionalizare - Pavilion I "Sf. Parascheva" Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea consolidari, reabilitare si refunctionalizare - Pavilion IV "Sf. Parascheva" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare, mansardare si refunctionalizare Pavilion VII "Sf. Parascheva" Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie - consolidari, reabilitare si refunctionalizare - Pavilion ad-tiv. "Sf. Parascheva" Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie - reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare - Pavilion Chirurgie - Raducaneni

Document hotărâre:

privind propunerea de alocare a sumei de 55,00 mii lei in vederea acordarii de tichete cadou la Scoala Speciala "Constantin Paunescu"

Document hotărâre:

privind aprobarea contributiei CJ Iasi la Asociatia "Centru de Promovare Turistica" - Manastirea Golia Iasi

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii Ordinului de Modificare nr.5 inaintat de firma de consultanta SC EPTISA INTERNACIONAL - "Centrul Expozitional Moldova"

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al CJ Iasi pe anul 2010