Hotărâri ale sedinţei din data de 29-10-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei de plen din 24.09.2010, al p.v. al sedintei extraordinare din 06.10.2010 si al p.v. al sedintei extraordinare din 11.10.2010

Document hotărâre:

privind infiintarea unui post aferent personalului neclerical pentru Biserica din sat Bratesti, comuna Stolniceni-Prajescu, din cadrul Eparhiei Moldovei a Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din Romania

Document hotărâre:

privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate ca urmare a promovarii in clasa a functionarilor publici care au absolvit studii superioare de lunga durata in domeniul in care isi desfasoara activitatea

Document hotărâre:

prin care se ia act de prevederile Dispozitiei Presedintelui C.J. Iasi 1166/18.10.2010 - numirea d-lui Hlihor Mihai in functia publica de conducere de Director executiv al Camerei Agricole Judetene Iasi si incetarea promovarii temporare a d-lui. Volf Mircea

Document hotărâre:

prin care se ia act de cererea de demisie a d-lui. Constantin Simirad din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

Document hotărâre:

prin care se ia act de cererea de demisie a d-nei. Lacramioara Vernica din calitatea de membru supleant in Consiliul de Administratie al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea plangerii prealabile formulata de d-na. Mocanasu Virginia impotriva HCJ Iasi 266/2009

Document hotărâre:

privind insusirea actului aditional 1/24.09.2010 la contractul de finantare 264/N/28.12.2009, incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu, in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie - Sectia Pascanu, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Document hotărâre:

privind majorarea cheltuielilor neeligibile aprobate prin HCJ Iasi 67/2009 in cadrul Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii duratei de executie si aprobarea contributiei C.J. Iasi pentru acoperirea costurilor suplimentare - "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii Ordinului de Modificare nr.4 inaintat de SC EPTISA INTERNACIONAL in calitate de inginer - "Centrul Expozitional Moldova Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat interinstitutional in vederea participarii C.J.Iasi ca partener in Proiectul "Cresterea accesului la servicii de prevenire medicala primara pentru copiii si adolescentii din Romania. Alimentatia sanatoasa si activitatea fizica in randul copiilor si adolescentilor din Romania" finantat de Guvernul Norvegiei

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HCJ Iasi 23/25.01.2010 - aprobarea contributiei financiare a judetului Iasi, in calitate de membru UNCJR, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind rectificarea HCJ Iasi 235/2010 privind desfiintarea si comasarea prin absorbtie a Scolii Speciale Tg. FRumos la Scoala Speciala "Trinitas" Tg. Frumos

Document hotărâre:

privind includerea in documentatiile de avizare a lucrarilor de interventie sau studiilor de fezabilitate a categoriilor de lucrari de semnalizare rutiera

Document hotărâre:

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici - DJ 249 Trifesti-Hermeziu

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 52.000 lei in cursul anului 2010 pentru sustinerea activitatii ATOP

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul activitatii proprii a C.J. Iasi pentru tiparirea monografiei economico- militare a judetului Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea unui sprijin financiar Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pe anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea "Strategiei de promovare" in cadrul proiectului "Reabilitare si dezvoltare turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 129805 in vederea individualizarii servitutii de trecere acordata prin HCJ iasi 265/2010

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul activitatii proprii a CJ Iasi pentru acordarea Premiilor Anuale ale Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Iasi

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al judetului Iasi si din administrarea CJ Iasi in domeniul public al comunei Raducaneni si administrarea CL Raducaneni a imobilului situat in sat Bohotin, comuna Raducaneni

Document hotărâre:

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii din venituri proprii a RA "Aeroportul" pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HCJ 95/2010 - Anexa 4, in urma rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a CJ Iasi

Document hotărâre:

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi

Document hotărâre:

privind bugetul propriu (local) rectificat al CJ Iasi detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pentru institutii publice pe anul 2010

Document hotărâre:

privind rectificarea Minutei incheiate intre Sindicatul Salariatilor din aparatul propriu al CJ Iasi si Presedintele CJ Iasi