Hotărâri ale sedinţei din data de 11-10-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2010