Hotărâri ale sedinţei din data de 06-10-2010


Document hotărâre:

privind respingerea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pe anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea documentului Modificarea nr. 05 inaintat de catre firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, in calitate de Inginer, in cadrul contractului de lucrari RO2006/018- 147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia - Iasi"

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HCJ Iasi nr. 95/12.03.2010 - Anexele 1, 4 si 8 prin care s-au aprobat Programele de lucrari drumuri si poduri pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al CJ Iasi

Document hotărâre:

privind amanarea desemnarii administratorului special al S.C. pentru Lucrari de Drumuri si Poduri S.A. Iasi in cadrul procedurii generale a insolventei

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HCJ Iasi nr. 272/06.09.2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre judetul Iasi si Institutia Prefectului Iasi pentru organizarea Forumului Regional de Investitii Nord-Est Romania, Editia a VII-a in perioada 28-29 octombrie 2010

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Relocare echipamente, asigurare utilitati si amenajare teren pentru Serviciul Roman de Informatii in satul Sculeni, com. Victoria, jud. Iasi