Hotărâri ale sedinţei din data de 24-09-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei de plen din 30.08.2010, al sedintei extraordinare din 06.09.2010 si al sedintei de plen din 07.09.2010

Document hotărâre:

privind incetarea de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Ticau Eugen

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judetean in Consiliul Judetean Iasi a domnului Rosca Ciprian Lucian

Document hotărâre:

privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale C.J. Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic al Scolii Speciale "Trinitas" Tg. Frumos, cu aplicare de la 01.09.2010

Document hotărâre:

privind numirea domnului Damian Ionel, reprezentant al M.F.P. in Consiliul de Administratie al RA "Aeroportul" Iasi

Document hotărâre:

privind numirea domnului Buiceag Andrei Leonard, reprezentant al M.M.F.P.S. in Consiliul de Administratie al RA "Aeroportul" Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HCJ 95/12.03.2010 - Anexa 4 prin care s-au aprobat Programele de lucrari drumuri si poduri pentru anul 2010, in urma rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al CJ Iasi

Document hotărâre:

privind infiintarea si functionarea Centrului Social Educativ pentru persoane cu dizabilitati Iasi

Document hotărâre:

privind inlocuirea unui membru din cadrul ATOP Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Comisiei de Management Rutier al judetului Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Management Rutier al judetului Iasi

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul propriu al CJ Iasi pentru sustinerea Simpozionului International "Monumentul - traditie si viitor" - Manastirea Golia Iasi

Document hotărâre:

Privind prelungirea Protocolului incheiat intre CJ Iasi, RA "Aeroportul" Iasi si M.I.R.A. - Inspectoratul General de Aviatie
Completată prin HCJ nr. 272 din 26.09.2012 si HCJ nr. 253 din 30.09.2011

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al judetului Iasi si din administrarea CJ Iasi in domeniul public al comunei Voinesti si administrarea CL Voinesti a imobilelor situate in comuna Voinesti

Document hotărâre:

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta catre Camera Agricola Judeteana Iasi
Incetează efectele juridice prin HCJ nr. 175 din 19.07.2012

Document hotărâre:

privind modificarea HCJ 78/1999 privind insusirea bunurilor care fac parte din domeniul public al judetului Iasi
Modificată prin HCJ nr. 59 din 19.02.2013, HCJ nr. 255 din 26.07.2013, HCJ nr. 85 din 27.03.2014, HCJ nr. 117 din 24.04.2014 și HCJ nr. 130 din 24.04.2014
Reactualizată prin HCJ nr. 384 din 22.11.2013 și HCJ nr. 401 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind Ziua Portilor Deschise la sediul CJ Iasi

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi asupra sumelor defalcate din TVA pe anul 2010 privind propunerile de rectificare a bugetului general al CJ Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi asupra sumelor defalcate din TVA pe anul 2010

Document hotărâre:

privind celebrarea "Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice" si alocarea unei sume din bugetul activitatii proprii a CJ Iasi - persoane peste 100 ani

Document hotărâre:

privind vacantarea functiei de presedinte al Comisiei Juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti

Document hotărâre:

arborarea drapelului Romaniei si al UE la institutiile subordonate CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Pre-finantare aferent cofinantarii proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi"

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2011 si estimarile pentru anii 2012-2014

Document hotărâre:

privind modificarea HCJ 197/28.07.2010

Document hotărâre:

privind validarea functiei de presedinte al Comisiei Juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti