Hotărâri ale sedinţei din data de 06-09-2010


Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor asupra procentului de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2010

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea HCJ Iasi nr. 95/12.03.2010 prin care s-au aprobat Programele de lucrari drumuri si poduri pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al CJ Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre judetul Iasi - CJ Iasi si Agentia de Dezvoltare Nord-Est, Primaria municipiului Iasi si Institutia Prefectului Iasi pentru organizarea Forumului Regional de Investitii Nord-Est Romania, Editia a VII-a in perioada 28-29 octombrie 2010

Document hotărâre:

privind declararea utilitatii publice de interes local a lucrarilor incluse in proiectul "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Birlad"

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al CJ Iasi pe anul 2010