Hotărâri ale sedinţei din data de 30-08-2010


Document hotărâre:

privind preluarea in finantarea CJ Iasi a cheltuielilor legate de functionarea "Flacarii vesnice din Piata Natiunii"

Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei ordinare de plen din data de 28.07.2010 si al p.v. al sedintei extraordinare de plen din data de 13.08.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Muzeului Literaturii Romane Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Camera Agricola Judeteana Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Scolii de Arte Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi

Document hotărâre:

privind actualizarea pentru anul 2010 a "Programului de Transport Public Judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011

Document hotărâre:

privind aprobarea, in principiu, a cesionarii Conventiei nr. 5542/2006 incheiata intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si C.L. Iasi, catre judetul Iasi - C.J. Iasi, pentru realizarea "Proiectului Major de Investitii in Domeniul Deseurilor din judetul Iasi"

Document hotărâre:

privind modificarea componentei Comitetului de Coordonare si a Grupului de Lucru pentru monitorizarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Marirea capacitatii de procesare a pasagerilor - Aeroportul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea rectificarii listei de investitii din venituri proprii a RA "Aeroportul" Iasi pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind incetarea de drept a calitatii d-lui. Robu Vasile de membru in A.G.A. - SCLDP SA Iasi

Document hotărâre:

pentru completarea HCJ Iasi 154/2010 privind repartizarea sumei de 300,00 mii lei din bugetul C.J. Iasi pentru anul 2010 - proveniti din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul activitatii proprii a C.J. Iasi pentru sustinerea proiectului "Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenta superior provenind din medii defavorizate din satele din judetul Iasi"

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 300 mii lei pentru "Restabilirea circulatiei in zona podului sitaut pe DJ 207 A Sinesti-Popesti la km 40+478"

Document hotărâre:

privind aprobarea comisiei de cercetare prealabila pentru declararea de utilitate publica a lucrarilor aferente proiectului "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama si statul de functii), a regulamentului de organizare si functionare ale RA "Aeroportul" Iasi si a regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al regiei

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al judetului Iasi si din administrarea CJ Iasi in domeniul public al orasului Harlau si administrarea CL Harlau a imobilului (constructii si teren) situat in orasul Harla, str. Stejari nr.3

Document hotărâre:

privind acordarea unei servituti de trecere pe terenul predat M.A.I. - Inspectoratul General de Aviatie - Unitatea Speciala de Aviatie Iasi

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul privat al judetului Iasi si din administrarea CJ Iasi in domeniul public al comunei Ciurea si administrarea CL Ciurea a imobilului (constructii si teren) situat in Lunca Cetatuii, comuna Ciurea

Document hotărâre:

privind aprobarea Extensiei de Timp de 67 de zile, respectiv pana la data de 30.10.2010 - realizarea proiectului "Reabilitarea si Dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia - Iasi"

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind asocierea judetului Iasi - CJ Iasi cu Asociatia EcoAssist pentru implementarea proiectului "Let's do it, Romania!"