Hotărâri ale sedinţei din data de 13-08-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii de Arte Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului Literaturii Romane Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi" Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Camera Agricola Judeteana Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale D.J.A.D.P. Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al C.J. Iasi

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al C.J. Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind desfiintarea si comasarea prin absorbtie a Scolii Speciale Tg. Frumos la Scoala Speciala "Trinitas" Tg. Frumos

Document hotărâre:

pentru modificarea si completarea HCJ Iasi 71/25.03.2010 privind aprobarea Proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament)in municipiul Pascani" si a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

pentru modificarea si completarea HCJ Iasi 179/29.07.2010 privind aprobarea Proiectului "Achizitionare echipamente specfice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in Regiunea Nord-Est", a cheltuielilor si a activitatilor legate de proiect ce revin C.J. Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Judetul Iasi - C.J. Iasi si Municipiul Pascani privind implementarea Proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) in Municipiul Pascani", acord insusit prin H.C.J. Iasi 70/2010

Document hotărâre:

privind numirea reprezentantilor C.J. Iasi in consiliile de administratie ale spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii si a ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie conform art.186, alin.(3) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata

Document hotărâre:

privind completarea cu membri supleanti a anexei H.C.J. Iasi 224/28.07.2010 pentru numirea membrilor titulari - reprezentanti ai C.J. Iasi in consiliile de administratie ale spitalelor din subordine

Document hotărâre:

privind componenta consiliului de administratie al RA "Aeroportul" Iasi

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi