Hotărâri ale sedinţei din data de 28-07-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.06.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului revizuit de gestionare a Calitatii Aerului din aglomerarea Iasi

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pentru municipiul Dorohoi - inundatii iunie-iulie 2010

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Saucesti-Bacau - inundatii iunie-iulie 2010

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva al C.J. Iasi pentru C.J. Botosani - inundatii iunie-iulie 2010

Document hotărâre:

privind acordarea unui sprijin financiar pentru elevii din Raionul Ungheni - Moldova

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui C.J. Iasi 740/2010 privind incetarea de drept a raporturilor de munca - dl. Hlihor Mihai si numirea in functia contractuala de executie de consilier in cadrul Camerei Agricole Judetene Iasi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui C.J. Iasi 741/2010 privind incetarea de drept a raporturilor de munca - dl. Sandu Eogen si numirea in functia contractuala de executie de consilier in cadrul Camerei Agricole Judetene Iasi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui C.J. Iasi 742/2010 privind promovarea temporara a d-lui. Nacu Viorel pe functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judetene Iasi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui C.J. Iasi 776/2010 privind promovarea temporara a d-lui. Volf Mircea pe functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judetene Iasi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui C.J. Iasi 738/2010 pentru incetarea raportului de munca a d-lui. Vasile Marian si numirea d-lui. director adjunct Pruteanu C-tin. pe functia de director general interimar al RA Aeroportul Iasi incepand cu 01.07.2010

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui C.J. Iasi 781/2010 privind incetarea activitatii d-nei. Galca G., director general al SCLDP, ca urmare a acordarii pensiei anticipate partiale

Document hotărâre:

privind numirea delegatului asiguratilor judetului Iasi in Adunarea reprezentantilor CNAS

Document hotărâre:

privind acordarea unei servituti de trecere pentru terenul din Iasi, str. Mahu 2-4, beneficiarii restituirii in natura potrivit Legii 10/2001

Document hotărâre:

privind constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarii formulate in baza Legii 33/1994 pentru lucrarea de interes public local "Calea de acces la Cimitirul Municipal Pascani"

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2010 al SCLDP Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al RA Aeroportul Iasi pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 al SC APAVITAL Iasi rectificat

Document hotărâre:

privind aprobarea scaderii din evidenta financiar contabila a C.J. Iasi, a creantei datorate de catre debitorul Bursuc Nutu Neculai

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara a C.J. Iasi pe anul 2010, pentru judetul Iasi, drept ajutor ca urmare a inundatiilor produse in iunie-iulie 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea programului de activitati educative intitulat "Sa ne cunoastem judetul!"

Document hotărâre:

privind inlocuirea unui membru din cadrul ATOP Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea si completarea unor prevederi ale HCJ Iasi 179/30.06.2010

Document hotărâre:

privind adoptarea unor masuri pentru schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate in Iasi necesare realizarii investitiei de interes public "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi"

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobarii Statutului si Actului constitutiv pentru Asociatia "Centru de promovare turistica - Iasi" - Manastirea Golia Iasi

Document hotărâre:

privind validarea functiei de presedinte al Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertatii cetatenesti

Document hotărâre:

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre Academia Romana - Filiala Iasi

Document hotărâre:

privind repartizarea sumei de 555,55 mii lei din Fondul de rezerva inscris in bugetul C.J. Iasi pe anul 2010 pentru "Restabilirea circulatiei pe DJ 208F Tatarusi-Iorcani afectat in urma precipitatiilor din 27.07.2010"

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi in Consiliile de administratie ale spitalelelor publice din subordine