Hotărâri ale sedinţei din data de 30-06-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al ședinței de plen din data de 26.05.2010

Document hotărâre:

privind preluarea de către judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind preluarea de către judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof.Dr.Nicolae Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind preluarea de către judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Document hotărâre:

privind preluarea de către judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind preluarea de către judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

privind preluarea de către judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Comitetului de Lucru Comun pentru aplicarea Acordului de Colaborare între Judeţul Iaşi şi Raionul Ungheni (Republica Moldova)

Document hotărâre:

privind transparența execuției lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene

Document hotărâre:

privind repartizarea consilierilor judeţeni din Consiliul Judeţean Iaşi pe localităţile din judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind privind numirea domnului Chirica Mihai, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind numirea domnului Pârvu Marcel, reprezentant al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea HCJI nr. 103/12.04.2010 şi a HCJI nr. 104/12.04.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei financiare anuale a Consiliului Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate, proprietatea domnilor Pîntea Marian Liviu, Pogor Andrei, Gorgu Marinel şi Bădeliţă Constantin pentru realizarea investiţiei „Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”

Document hotărâre:

privind constituirea comisiei de inventariere și preluare a arhivei cuprinzând studiile de teren şi documentaţiile elaborate înainte de anul 1990 aflate în patrimoniul SC HABITAT PROIECT SA Iaşi

Document hotărâre:

privind realizarea unei versiuni în limba engleză a paginii web a Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotărâre privind vizita de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi în landul german Sachsen–Anhalt (17-22 septembrie 2010)

Document hotărâre:

privind revocarea prevederilor art. 2 din HCJI 131/2010

Document hotărâre:

privind preluarea de la Consiliul Local al oraşului Hârlău a drumului comunal DC 150 Hârlău-Pârcovaci km. 0+000-6+850 de către Consiliul Judeţean Iaşi şi darea în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind preluarea de la Consiliul Local al comunei Valea Seacă a drumului comunal DC 127 Valea Seacă-Topile km.3+570-4+570 de către Consiliul Judeţean Iaşi şi darea în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind clasificarea unui tronson din drumul judeţean DJ 247 Bârnova (DN 24 km. 180+737) – Dobrovăţ – limită jud. Vaslui (Codăeşti: DN 24 km. 15+000) în drum de exploatare

Document hotărâre:

privind repararea podeţului de pe DJ 281 Podu Iloaiei-Erbiceni-Spinoasa-Belceşti km. 18+520

Document hotărâre:

privind restabilirea circulaţiei pe DJ 281 Scobinţi-Sireţel-Lespezi în zona podului din beton armat de la km. 50+772

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea HCJI nr. 95/12.03.2010 prin care s-a aprobat Programele de lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Comisiei de circulaţie la nivelul judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind menținerea Hotărârii C.J.Iaşi nr.59/24.02.2010

Document hotărâre:

privind menținerea Hotărârii C.J.Iaşi nr.101/12.03.2010