Hotărâri ale sedinţei din data de 26-05-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al ședinței de plen din data de 28.04.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Muzeului Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului de Înţelegere de Colaborare între judeţul Iaşi din România şi Regiunea Pskov din Federaţia Rusă

Document hotărâre:

privind efectuarea studiilor geotehnice, studiilor topografice, expertizelor tehnice şi întocmirea Studiului de fezabilitate în vederea depunerii cererii de finanţare a obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 249 A şi DJ 249 Iaşi-Ungheni pe sectoarele Iaşi-Cristeşti-Mânzăteşti-Bosia şi Bosia-Ungheni”

Document hotărâre:

privind efectuarea studiilor geotehnice, studiilor topografice, expertizelor tehnice şi întocmirea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii interjudeţene DJ 282, DJ 281D, DJ 281B şi DJ 281, pe traseul Iaşi-Gropniţa-Coarnele Caprei- Belceşti- Scobinţi- Sireţel-Lespezi”

Document hotărâre:

privind efectuarea studiilor geotehnice, studiilor topografice, expertizelor tehnice şi întocmirea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii intrajudeţene, DJ 248A şi DJ 246, pe traseul Iaşi-Ţibăneşti-Dagâţa”

Document hotărâre:

privind efectuarea studiilor geotehnice, studiilor topografice, expertizelor tehnice şi întocmirea Studiului de fezabilitate necesare pentru finalizarea obiectivului „Reabilitare DJ 248B între DN 24şi DN 28”

Document hotărâre:

privind efectuarea „Studiului de fezabilitate la drumul judeţean DJ 208 I tronson Blăgeşti-Gura Bădiliţei-Criveşti-Vânători”

Document hotărâre:

privind clasificarea drumurilor vicinale din DN 24 - DC 53 (Troiţa Dumitreştii Gălăţii) şi DC53-DC 52 (pod Blaga) de pe raza comunei Schitu Duca, judeţul Iaşi şi trecerea acestora în categoria drumurilor comunale

Document hotărâre:

privind clasificarea drumului judeţean DJ 249 D DN 28 (Costuleni)- Prisecani de pe raza comunei Costuleni, judeţul Iaşi şi trecerea acestuia în categoria drumurilor comunale

Document hotărâre:

privind modificarea şi completarea HCJI nr. 95/12.03.2010 privind aprobarea Programelor de lucrări drumuri şi poduri pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, cu aplicare de la 1.06.2010

Document hotărâre:

privind aprobarea transmiterii, din proprietatea publică a judeţului şi administrarea DGASPC Iaşi, în proprietatea publică a comunei Ungheni şi administrarea Consiliului Local al comunei Ungheni a Căminului Ungheni-imobil în suprafaţă de 20000 mp reprezentând construcţii (1296,05 mp) şi teren construit şi neconstruit aferent acestora, imobil situat pe teritoriul administrativ al Comunei Ungheni, în vederea realizării proiectului „Renaşterea Satului Românesc”

Document hotărâre:

privind darea în folosinţă gratuită către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” Iaşi a sistemului perimetral de supraveghere şi alarmare antiefracţie de la imobilul din Iaşi, strada Lascăr Catargi nr. 59

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind tarifele de intrare la spectacole şi programele susţinute de Teatrul pentru Copii şi Tineret "Luceafaru"

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind taxele speciale şi tarifele pentru anul fiscal 2011

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind taxele locale pentru anul 2011

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2009 ale Societăţii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2009 ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind situaţiile financiare pe anul 2009 ale Societăţii Comerciale Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2009 şi situaţiei financiare întocmite la 31 decembrie 2009

Document hotărâre:

privind repartizarea sumei de 300 000 lei din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2010, proveniţi din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotarare privind abrogarea HCJI nr. 114/28.04.2010

Document hotărâre:

privind completarea hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.114/28.04.2010

Document hotărâre:

privind propunerea de rectificare a bugetului general al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului "Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a picturii murale interioare a bisericii din cadrul ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia-Iaşi"

Document hotărâre:

privind preluarea prin concesionare de cãtre Consiliul Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 3 ha situat pe teritoriul comunei Ţuţora pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi" Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Document hotărâre:

privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr. 03 înaintat de către SC EPTISA INTERNACIONAL GRUPO EP în cadrul contractului de lucrări nr. RO 2005/017-553, 04.01.01.02.06 pentru realizarea proiectului "Centrul Expoziţional Moldova Iaşi" - finanţat prin Programul PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Sociale, Proiecte Mari de Infrastructură Regională

Document hotărâre:

privind acordarea avizului favorabil pentru atribuirea unei denumiri Casei Corpului Didactic Iaşi

Document hotărâre:

privind acordarea titlului de "Cetăţeni de onoare ai judeţului Iaşi" pentru domnii Constantin Baciu şi Petru Baciu

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii 116/28.04.2010 a CJI pentru nominalizarea Comisiei paritare privind transportul public de persoane prin curse regulate și speciale în județul Iași

Document hotărâre:

privind rivind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Iași