Hotărâri ale sedinţei din data de 28-04-2010


Document hotărâre:

privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu - Cabana Barnova catre Uniunea Scriitorilor - Filiala Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei de plen din 12.03.2010 si 12.04.2010

Document hotărâre:

privind demisia d-lui. Bulgariu C. din AGA - SCLDP si numirea d-lui. Dumitriu Vasile

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului de cooperare intre judetul Iasi (Romania) si judetul Harz (RFG)

Document hotărâre:

privind inlocuirea unor consilieri judeteni din cadrul ATOP Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea reducerii cu 50% a tarifului de dezvoltare/pasager pentru SC CARPATAIR SA Timisoara

Document hotărâre:

privind efectuarea unui audit extern la SCLDP si DJADP Iasi

Document hotărâre:

privind structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea HG 63/2009 a CJI - nominalizarea Comisiei paritare - transport public de persoane

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al orasului Harlau, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Andrieseni, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Barnova , judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Ciurea, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Ipatele, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Mironeasa, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Miroslava, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Tansa, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Tibana, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind declararea zonelor de risc de alunecari de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei Tibanesti, judetul Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv si Statutului ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC APAVITAL SA Iasi

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al CJ Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea Bilantului contabil incheiat la 31.12.2009 al SC APAVITAL SA Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea masurilor necesare ducerii la indeplinire a prevederilor HGR 209/2010