Hotărâri ale sedinţei din data de 12-04-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea documentului Modificarea nr. 03, înaintat de către firma SC INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mânăstirea Golia-Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea documentului Modificarea nr. 04, înaintat de către firma SC INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mânăstirea Golia-Iaşi”

Document hotărâre:

privind însuşirea „Protocolului privind iniţierea unui Parteneriat pentru Bahlui”

Document hotărâre:

privind rectificarea suprafeţelor bunurilor imobile din domeniul public al judeţului Iaşi, aflate în administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea HCJI nr. 12/2010