Hotărâri ale sedinţei din data de 12-03-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al ședinței de plen din data de 24.02.2010 și al procesului verbal al ședinței de plen din data de 8.03.2010

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calitații de consilier județean a domnului Vasile Dumitriu

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier județean a domnului Bulgariu Cătălin

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 77/03.03.2010 privind numirea domnului Judele Radu în funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi încetarea detaşării domnului Murgoci Vasile

Document hotărâre:

privind aprobarea Programelor de lucrări drumuri şi Poduri pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind preluarea de la Consiliul Local al Comunei Aroneanu a drumului comunal DC 15 Aroneanu-Dorobanţ (tronson I km. 0+000-0+900 şi tronsonul II km. 0+900-3+600) de către Consiliul Judeţean Iaşi şi darea în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în vederea finalizarii obiectivelor "modernizare prin asfaltare pe DC 15 Aroneanu - Dorobanţ tronson I km. 0+000-0+900 şi tronsonul II km. 0+900-3+600"

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA Aeroportul Iaşi şi a Listei de investiţii din venituri proprii, pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită a unui imobil către Curtea de Apel Iași

Document hotărâre:

privind cuantumul total al cheltuielilor privind funcţionarea centrelor de zi din comunele Andrieşeni, Ciurea Cotnari, Heleşteni, Lungani, Scobinţi, Tomeşti şi Voineşti, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind bugetul general al CJ Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind menținerea prevederilor HCJI nr. 192/2003

Document hotărâre:

privind rectificarea HCJI nr. 88/2010