Hotărâri ale sedinţei din data de 24-02-2010


Document hotărâre:

privind aprobarea p.v. al sedintei de plen din 25.01.2010 si al sedintei extraordinare de plen din 05.02.2010

Document hotărâre:

privind ratificarea Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi pentru detasarea d-lui Vasile Murgoci la DJADP Iasi

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului institutiilor publice de cultura din subordine

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului de Intelegere de colaborare intre jud.Iasi(Romania) si Raionul Straseni (Moldova)

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului de Intelegere de colaborare intre jud.Iasi(Romania) si Raionul Soldanesti (Moldova)

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public al comunei Mircesti in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea DGASPC a unei suprafete de teren

Document hotărâre:

privind finalizarea lucrarilor de consolidare a puntii pietonale peste raul Moldova - Verseni-Miroslovesti

Document hotărâre:

privind rectificarea HCJ 110/23.05.2006 - spor dispozitiv 25% - DJADP Iasi

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate - asfaltare DJ 248B Scoposeni-Horlesti

Document hotărâre:

privind clasificarea DC 105 Ciohorani-Cozmesti - drum judetean

Document hotărâre:

privind clasificarea drumurilor satesti din Siretel si Dumbrava - drumuri comunale

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate pe tronsonul Lungani-Sinesti

Document hotărâre:

privind infiintarea Camerei Agricole Judetene prin reorganizarea Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Iasi

Document hotărâre:

privind afisarea pe site-ul CJ Iasi a anunturilor si invitatiilor de participare la procedurile de achizitie publica

Document hotărâre:

privind aprobarea organizarii unor sesiuni periodice de informare a consilierilor judeteni din cadrul CJ Iasi

Document hotărâre:

privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta catre Asociatia "Ordinul Suveran al Sfantului Ioan de la Ierusalim - Cavalerii de Malta"

Document hotărâre:

privind completarea Anexei 292/2009 - trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea SPADJ in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea CJ a unor cladiri si terenuri

Document hotărâre:

privind preluarea de la CL Dobrovat a DC 57 de catre CJ Iasi si darea in administrare DJADP - Dobrovat - Manastirea Dobrovat

Document hotărâre:

privind executarea unor lucrari de constructii - Spitalul de Urgente "Sf.Ioan" in vederea montarii unui accelerator de particule

Document hotărâre:

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - "Ambulatoriul de specialitate obstetrica si ginecologie Cuza Voda Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Ambulatoriul de specialitate obstetrica si ginecologie Cuza Voda Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect

Modificată și completată prin HCJ nr. 115/12.04.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice aferente investitiei " Ambulatoriu Integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu Iasi"

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului " Ambulatoriu Integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect

Modificată și completată prin HCJ nr. 114/12.04.2013 și HCJ nr. 280/02.08.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice aferente investitiei " Ambulatoriu c

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului " Ambulatoriu de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect

Modificată și completată prin HCJ nr. 116/12.04.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Agentia de Protectie a Mediului si CJ Iasi - marcarea anului International al Biodiversitatii 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 - implementarea comuna a Proiectului privind "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti" - MMP si CJ Iasi

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare - "Conventia cu privire la publicarea hartii oficiale a judetului Iasi incheiata intre CJ Iasi si SC SCHUBERT & FRANZKE SRL

Document hotărâre:

privind insusirea contractului pentru finantarea nerambursabila incheiat de CJ Iasi cu Administratia Fondului pentru Mediu - impadurire terenuri agricole degradate

Document hotărâre:

privind aprobarea strategiei judetene pentru accelerarea serviciilor comunitare de utilitati publice

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotarare de revocare a HCJI 13/2010 - necesitatea angajarii de servicii juridice specializate

Document hotărâre:

privind trecerea unor terenuri si constructii din proprietatea publica a judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Urgente "Sf. Ioan" Iasi in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sanatatii

Document hotărâre:

privind aprobarea initierii unui "Parteneriat pentru Bahlui"

Document hotărâre:

privind Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul CJ Iasi pe anul 2010

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului comun IPJ Iasi - ATOP pentru anul 2010

Document hotărâre:

privind initierea procedurilor legale de preluare a unor obiective de la SC Antibiotice SA Iasi in proprietatea publica a judetului Iasi